ای اف تی . فایننس

EFT.finance
نرخ فعلی:: 28.51 0.78
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 28.51 0.78

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 28.51 0.78

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات ای اف تی . فایننس

در حال حاضر قیمت ای اف تی . فایننس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ای اف تی . فایننس 28.51 دلار می باشد

قیمت ای اف تی . فایننس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ای اف تی . فایننس روز گذشته برابر با 28.37 دلار بود

قیمت ای اف تی . فایننس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ای اف تی . فایننس نسبت به روز گذشته 0.14 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت ای اف تی . فایننس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ای اف تی . فایننس برابر با 28.27 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ای اف تی . فایننس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

28.79 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ای اف تی . فایننس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

28.16 دلار

قیمت ای اف تی . فایننس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ای اف تی . فایننس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 2 بهمن 1400  با رقم 23.65 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 20.54 درصدی یا 4.86 دلار ای اف تی . فایننس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ای اف تی . فایننس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ای اف تی . فایننس در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 8 دی 1400  با رقم 30.36 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 6.09  درصدی یا 1.85 دلار ای اف تی . فایننس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ای اف تی . فایننس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ای اف تی . فایننس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 آبان 1400  با رقم 41.357625 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 31.06 درصدی یا 12.847625 دلار ای اف تی . فایننس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ای اف تی . فایننس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ای اف تی . فایننس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 7 مرداد 1400  با رقم 156.983355 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 81.83 درصدی یا 128.473355 دلار ای اف تی . فایننس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت ای اف تی . فایننس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ای اف تی . فایننس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 28 اسفند 1399  با رقم 246.012446 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 88.41 درصدی یا 217.502446 دلار ای اف تی . فایننس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت ای اف تی . فایننس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ای اف تی . فایننس برابر است با 482.381363 دلار که در تاریخ چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ای اف تی . فایننس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ای اف تی . فایننس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.321739 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید ای اف تی . فایننس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 8 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به ای اف تی . فایننس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 6.09 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ای اف تی . فایننس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به ای اف تی . فایننس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 31.06 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ای اف تی . فایننس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 7 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به ای اف تی . فایننس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  81.83 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ای اف تی . فایننس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 28 اسفند 1399 بخشی از سرمایه خود را به ای اف تی . فایننس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 88.41 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ای اف تی . فایننس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.4  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ای اف تی . فایننس، 6.09 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ای اف تی . فایننس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.94 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ای اف تی . فایننس، 6.09 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ای اف تی . فایننس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ای اف تی . فایننس،  6.09 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ای اف تی . فایننس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 22.76 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ای اف تی . فایننس،  6.09 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ای اف تی . فایننس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 35.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ای اف تی . فایننس،  6.09 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ای اف تی . فایننس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 41.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ای اف تی . فایننس،  6.09 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ای اف تی . فایننس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 49.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ای اف تی . فایننس،  6.09 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات ای اف تی . فایننس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین