Eden

Eden
نرخ فعلی:: 1.99 17.75
crypto

نرخ فعلی: : 1.99 17.75

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.99 17.75

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : crypto

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات Eden

در حال حاضر قیمت Eden چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر Eden
1.99 دلار
می باشد

قیمت Eden روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت Eden روز گذشته برابر با
1.67 دلار
بود

قیمت Eden نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت Eden نسبت به روز گذشته
0.32 دلار افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت Eden در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای Eden برابر با 1.7 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای Eden به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2.02 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای Eden به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.69 دلار

قیمت Eden نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Eden در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 2 آذر 1400  با رقم 2.36 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 15.67 درصدی یا 0.37 دلار Eden نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت Eden نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Eden   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 8 آبان 1400  با رقم 3.509238 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 43.29  درصدی یا 1.519238 دلار Eden نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت Eden نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Eden در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 شهریور 1400  با رقم 6.592675 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 69.81 درصدی یا 4.602675 دلار Eden نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت Eden نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Eden در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 9 خرداد 1400  با رقم 1.080527 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 84.16 درصدی یا 0.909473 دلار Eden نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت Eden نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Eden در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 آذر 1399  با رقم 0.621005 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 220.44 درصدی یا 1.368995 دلار Eden نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت Eden تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای Eden برابر است با 8.07959 دلار که در تاریخ پنجشنبه 18 شهریور 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در Eden چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به Eden تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 7.222222 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید Eden چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 8 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به Eden تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 43.29 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در Eden چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 8 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به Eden، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 69.81 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در Eden چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 9 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به Eden تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  84.16 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در Eden چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به Eden، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 220.44 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Eden نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.46  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Eden، 43.29 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Eden نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.01 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Eden، 43.29 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Eden نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Eden،  43.29 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Eden نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 5.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Eden،  43.29 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Eden نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 0.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Eden،  43.29 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Eden نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 46.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Eden،  43.29 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Eden نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 5.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Eden،  43.29 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات Eden

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی