اکوک فتایننشال گروث

ECOC Financial Growth
نرخ فعلی:: 0.752150 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.752150 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.752150 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات اکوک فتایننشال گروث

در حال حاضر قیمت اکوک فتایننشال گروث چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر اکوک فتایننشال گروث 0.75215 دلار می باشد

قیمت اکوک فتایننشال گروث روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت اکوک فتایننشال گروث روز گذشته برابر با 0.75215 دلار بود

قیمت اکوک فتایننشال گروث نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت اکوک فتایننشال گروث نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

نرخ بازگشایی قیمت اکوک فتایننشال گروث در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای اکوک فتایننشال گروث برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای اکوک فتایننشال گروث به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.752322 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای اکوک فتایننشال گروث به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.752149 دلار

قیمت اکوک فتایننشال گروث نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اکوک فتایننشال گروث در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 دلار اکوک فتایننشال گروث نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت اکوک فتایننشال گروث نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اکوک فتایننشال گروث در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 4 دی 1400  با رقم 0.752618 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.06  درصدی یا 0.000468 دلار اکوک فتایننشال گروث نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت اکوک فتایننشال گروث نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اکوک فتایننشال گروث در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 3 آبان 1400  با رقم 0.750214 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.25 درصدی یا 0.001936 دلار اکوک فتایننشال گروث نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت اکوک فتایننشال گروث نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اکوک فتایننشال گروث در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 3 مرداد 1400  با رقم 15.370846 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 95.1 درصدی یا 14.618696 دلار اکوک فتایننشال گروث نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت اکوک فتایننشال گروث نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اکوک فتایننشال گروث در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 6 بهمن 1399  با رقم 18.70633 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 95.97 درصدی یا 17.95418 دلار اکوک فتایننشال گروث نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت اکوک فتایننشال گروث تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای اکوک فتایننشال گروث برابر است با 171.283909 دلار که در تاریخ چهارشنبه 19 آذر 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در اکوک فتایننشال گروث چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به اکوک فتایننشال گروث تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.000399 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید اکوک فتایننشال گروث چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 4 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به اکوک فتایننشال گروث تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.06 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در اکوک فتایننشال گروث چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 3 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به اکوک فتایننشال گروث، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.25 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در اکوک فتایننشال گروث چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 3 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به اکوک فتایننشال گروث تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  95.1 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در اکوک فتایننشال گروث چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 6 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به اکوک فتایننشال گروث، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 95.97 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اکوک فتایننشال گروث نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 2.54  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اکوک فتایننشال گروث، 0.06 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اکوک فتایننشال گروث نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 4.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اکوک فتایننشال گروث، 0.06 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اکوک فتایننشال گروث نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 2.49 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اکوک فتایننشال گروث،  0.06 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اکوک فتایننشال گروث نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 32.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اکوک فتایننشال گروث،  0.06 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اکوک فتایننشال گروث نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 42.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اکوک فتایننشال گروث،  0.06 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اکوک فتایننشال گروث نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 45.94 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اکوک فتایننشال گروث،  0.06 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اکوک فتایننشال گروث نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 55.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اکوک فتایننشال گروث،  0.06 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات اکوک فتایننشال گروث

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین