ای بی کوین

EBCoin
نرخ فعلی:: 0.000177 0.57
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.000177 0.57
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.000177 0.57
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

ای بی کوین در روز جاری

۰۶:۲۳:۱۲
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.000177 06:23:12 - 0.57% - 0.57% - - 0.0003 -
0.000176 06:11:17 - 0.57% - - - 0.57% 0.0003 -
0.000177 05:10:57 - 0.57% - 0.57% - - 0.0003 -
0.000176 05:05:23 - 0.57% - - - 0.57% 0.0003 -
0.000177 04:05:16 - 0.56% - 0.57% - - 0.0003 -
0.000178 03:49:58 - 0.56% - 1.14% - 0.56% 0.0003 -
0.000177 01:28:49 - 0.57% - 0.57% - - 0.0003 -
0.000176 01:19:54 - 0.57% - - - 0.57% 0.0003 -
0.000177 01:05:16 - 0.57% - 0.57% - - 0.0003 -
0.000176 00:49:42 - 0.57% - - - 0.57% 0.0003 -
0.000177 00:28:52 - - - 0.57% - - 0.0003 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی