دی چین توکن

DxChain Token
نرخ فعلی:: 0.000615 2.93
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000615 2.93

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000615 2.93

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

دی چین توکن در روز جاری

۲۰:۱۴:۴۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.000615 20:14:47 - 0.33% - 2.93% - 1.79% 0.0001 -
0.000617 20:06:28 - 0.16% - 2.59% - 1.46% - -
0.000616 20:02:21 - 0.16% - 2.76% - 1.62% 0.0001 -
0.000617 19:59:40 - 0.16% - 2.59% - 1.46% - -
0.000616 19:51:26 - 0.32% - 2.76% - 1.62% 0.0001 -
0.000618 19:40:59 - 0.49% - 2.43% - 1.29% - -
0.000615 19:36:35 - 0.49% - 2.93% - 1.79% 0.0001 -
0.000618 19:28:42 - 0.16% - 2.43% - 1.29% - -
0.000617 19:06:55 - - - 2.59% - 1.46% - -
0.000617 19:06:29 - 0.65% - 2.59% - 1.46% - -
0.000621 18:55:59 - 0.16% - 1.93% - 0.81% - -
0.000620 18:51:31 - 0.32% - 2.10% - 0.97% - -
0.000618 18:41:19 - 0.16% - 2.43% - 1.29% - -
0.000619 18:36:33 - 0.32% - 2.26% - 1.13% - -
0.000617 18:29:25 - 0.32% - 2.59% - 1.46% - -
0.000619 18:15:52 - 0.48% - 2.26% - 1.13% - -
0.000622 18:11:40 - - - 1.77% - 0.64% - -
0.000622 18:08:54 - 0.48% - 1.77% - 0.64% - -
0.000619 17:51:53 - 1.45% - 2.26% - 1.13% - -
0.000628 17:41:39 - 0.16% - 0.80% - 0.32% - -
0.000629 17:36:45 - 0.32% - 0.64% - 0.48% - -
0.000627 17:26:00 - 0.16% - 0.96% - 0.16% - -
0.000626 17:20:59 - 0.16% - 1.12% - - - -
0.000625 17:11:52 - 0.48% - 1.28% - 0.16% - -
0.000628 16:51:32 - 0.32% - 0.80% - 0.32% - -
0.000630 16:25:48 - 0.16% - 0.48% - 0.64% - -
0.000631 16:15:49 - 0.32% - 0.32% - 0.80% - -
0.000629 16:11:08 - 0.16% - 0.64% - 0.48% - -
0.000628 16:10:04 - 0.16% - 0.80% - 0.32% - -
0.000629 16:01:59 - 0.16% - 0.64% - 0.48% - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی