دراگون چین

Dragonchain
نرخ فعلی:: 0.149135 5.07
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.149135 5.07
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.149135 5.07
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دراگون چین در روز جاری

۱۴:۳۵:۰۱
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.149135 14:35:01 0.0001 0.10% 0.0072 5.07% 0.0074 5.19% 0.0019 -
0.148993 14:29:03 0.0008 0.56% 0.007 4.97% 0.0072 5.09% 0.0017 -
0.149822 14:20:13 0.0001 0.06% 0.0079 5.55% 0.008 5.67% 0.0025 -
0.149919 14:11:17 0.0017 1.13% 0.008 5.62% 0.0081 5.74% 0.0026 -
0.148237 14:05:37 0.0075 5.32% 0.0063 4.43% 0.0065 4.56% 0.001 -
0.140745 13:50:04 0.0011 0.78% 0.0012 0.85% 0.001 0.73% 0.0065 -
0.139654 13:35:20 0.0005 0.36% 0.0023 1.64% 0.0021 1.52% 0.0076 -
0.140158 13:29:06 0.0001 0.04% 0.0018 1.27% 0.0016 1.16% 0.0071 -
0.140218 13:20:13 0.0001 0.04% 0.0017 1.23% 0.0016 1.11% 0.0071 -
0.140157 13:11:08 0.0001 0.09% 0.0018 1.27% 0.0016 1.16% 0.0071 -
0.140031 13:05:23 0.0008 0.58% 0.0019 1.37% 0.0017 1.25% 0.0073 -
0.140846 12:50:06 - 0.02% 0.0011 0.78% 0.0009 0.66% 0.0064 -
0.140869 12:34:57 0.0003 0.19% 0.0011 0.76% 0.0009 0.64% 0.0064 -
0.140596 12:29:14 0.0003 0.19% 0.0013 0.96% 0.0012 0.84% 0.0067 -
0.140323 12:19:53 0.0006 0.45% 0.0016 1.15% 0.0015 1.04% 0.007 -
0.140955 12:11:16 0.0001 0.08% 0.001 0.70% 0.0008 0.58% 0.0063 -
0.140841 12:05:55 0.0001 0.04% 0.0011 0.78% 0.0009 0.66% 0.0064 -
0.140779 11:50:25 0.0004 0.28% 0.0012 0.83% 0.001 0.71% 0.0065 -
0.141170 11:35:20 0.0014 1.01% 0.0008 0.55% 0.0006 0.43% 0.0061 -
0.139753 11:28:56 0.0001 0.09% 0.0022 1.57% 0.002 1.45% 0.0075 -
0.139627 11:19:51 0.0001 0.09% 0.0023 1.66% 0.0021 1.54% 0.0077 -
0.139507 11:11:12 0.0001 0.04% 0.0024 1.75% 0.0023 1.63% 0.0078 -
0.139450 11:05:18 0.0007 0.51% 0.0025 1.79% 0.0023 1.67% 0.0078 -
0.140160 10:49:55 0.0001 0.07% 0.0018 1.27% 0.0016 1.15% 0.0071 -
0.140058 10:35:00 0.0001 0.10% 0.0019 1.35% 0.0017 1.23% 0.0072 -
0.139916 10:28:46 0.0002 0.12% 0.002 1.45% 0.0019 1.33% 0.0074 -
0.140087 10:19:56 0.0004 0.30% 0.0019 1.32% 0.0017 1.21% 0.0072 -
0.140504 10:10:58 - - 0.0014 1.02% 0.0013 0.91% 0.0068 -
0.140499 10:05:26 0.0011 0.81% 0.0014 1.03% 0.0013 0.91% 0.0068 -
0.141640 09:49:51 0.0004 0.26% 0.0003 0.21% 0.0001 0.10% 0.0056 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی