دات کوین / Dotcoin

Dotcoin
نرخ فعلی:: 16.442 8.06
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 16.442 8.06
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 16.442 8.06
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۷:۳۶:۱۲

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
16.442 17:36:12 0.003 0.02% 1.227 8.06% 1.215 7.98% 1.149 1.442
16.439 17:35:00 0.026 0.16% 1.224 8.04% 1.212 7.96% 1.146 1.439
16.465 17:34:33 0.016 0.10% 1.25 8.22% 1.238 8.13% 1.172 1.465
16.481 17:31:35 0.014 0.09% 1.266 8.32% 1.254 8.24% 1.188 1.481
16.467 17:30:25 0.004 0.02% 1.252 8.23% 1.24 8.14% 1.174 1.467
16.463 17:29:50 0.003 0.02% 1.248 8.20% 1.236 8.12% 1.17 1.463
16.46 17:29:28 0.009 0.05% 1.245 8.18% 1.233 8.10% 1.167 1.46
16.451 17:26:29 0.073 0.45% 1.236 8.12% 1.224 8.04% 1.158 1.451
16.378 17:21:46 0.012 0.07% 1.163 7.64% 1.151 7.56% 1.085 1.378
16.39 17:19:31 0.01 0.06% 1.175 7.72% 1.163 7.64% 1.097 1.39
16.4 17:18:57 0.025 0.15% 1.185 7.79% 1.173 7.70% 1.107 1.4
16.425 17:18:31 0.025 0.15% 1.21 7.95% 1.198 7.87% 1.132 1.425
16.4 17:18:00 0.011 0.07% 1.185 7.79% 1.173 7.70% 1.107 1.4
16.389 17:17:32 0.011 0.07% 1.174 7.72% 1.162 7.63% 1.096 1.389
16.4 17:15:38 0.001 0.01% 1.185 7.79% 1.173 7.70% 1.107 1.4
16.399 17:14:57 0.005 0.03% 1.184 7.78% 1.172 7.70% 1.106 1.399
16.394 17:14:30 0.003 0.02% 1.179 7.75% 1.167 7.66% 1.101 1.394
16.391 17:13:58 0.001 0.01% 1.176 7.73% 1.164 7.64% 1.098 1.391
16.39 17:12:56 0.004 0.02% 1.175 7.72% 1.163 7.64% 1.097 1.39
16.394 17:12:31 0.007 0.04% 1.179 7.75% 1.167 7.66% 1.101 1.394
16.401 17:10:36 0.009 0.05% 1.186 7.79% 1.174 7.71% 1.108 1.401
16.392 17:10:00 0.001 0.01% 1.177 7.74% 1.165 7.65% 1.099 1.392
16.393 17:09:34 0.008 0.05% 1.178 7.74% 1.166 7.66% 1.1 1.393
16.401 17:08:17 0.015 0.09% 1.186 7.79% 1.174 7.71% 1.108 1.401
16.416 17:07:38 0.036 0.22% 1.201 7.89% 1.189 7.81% 1.123 1.416
16.452 17:05:41 0.038 0.23% 1.237 8.13% 1.225 8.04% 1.159 1.452
16.49 17:04:13 0.022 0.13% 1.275 8.38% 1.263 8.29% 1.197 1.49
16.512 16:59:59 0.043 0.26% 1.297 8.52% 1.285 8.44% 1.219 1.512
16.469 16:57:58 0.029 0.18% 1.254 8.24% 1.242 8.16% 1.176 1.469
16.498 16:55:59 0.029 0.18% 1.283 8.43% 1.271 8.35% 1.205 1.498
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی