دوج

Dogecoin
نرخ فعلی:: 0.198175 2.11
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.198175 2.11
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.198175 2.11
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۰:۴۲:۵۸

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.198175 20:42:58 0.0001 0.03% 0.0042 2.11% 0.0042 2.14% 0.0254 -
0.198122 20:40:52 0.0002 0.09% 0.0042 2.14% 0.0043 2.16% 0.0255 -
0.197949 20:38:51 0.0002 0.12% 0.0044 2.23% 0.0045 2.25% 0.0256 -
0.198192 20:35:09 0.0003 0.15% 0.0042 2.11% 0.0042 2.13% 0.0254 -
0.198489 20:30:25 - 0.01% 0.0039 1.95% 0.0039 1.98% 0.0251 -
0.198504 20:27:10 0.0001 0.05% 0.0039 1.95% 0.0039 1.97% 0.0251 -
0.198609 20:24:12 0.0002 0.09% 0.0038 1.89% 0.0038 1.91% 0.025 -
0.198778 20:20:00 0.0009 0.47% 0.0036 1.81% 0.0036 1.83% 0.0248 -
0.199715 20:17:08 0.0002 0.09% 0.0027 1.33% 0.0027 1.35% 0.0239 -
0.199887 20:12:30 0.0001 0.06% 0.0025 1.24% 0.0025 1.26% 0.0237 -
0.199770 20:07:40 0.0004 0.19% 0.0026 1.30% 0.0026 1.32% 0.0238 -
0.199386 20:03:50 - - 0.003 1.49% 0.003 1.52% 0.0242 -
0.199385 19:59:44 - - 0.003 1.50% 0.003 1.52% 0.0242 -
0.199393 19:57:51 0.0001 0.05% 0.003 1.49% 0.003 1.51% 0.0242 -
0.199288 19:55:42 0.0002 0.08% 0.0031 1.54% 0.0031 1.57% 0.0243 -
0.199127 19:52:57 0.0002 0.10% 0.0032 1.63% 0.0033 1.65% 0.0244 -
0.198920 19:49:47 - 0.01% 0.0034 1.73% 0.0035 1.75% 0.0247 -
0.198897 19:47:46 - 0.02% 0.0035 1.74% 0.0035 1.77% 0.0247 -
0.198856 19:45:42 0.0002 0.12% 0.0035 1.77% 0.0036 1.79% 0.0247 -
0.198613 19:43:56 0.0001 0.04% 0.0038 1.89% 0.0038 1.91% 0.025 -
0.198527 19:41:56 0.0002 0.13% 0.0038 1.93% 0.0039 1.96% 0.025 -
0.198278 19:39:39 0.0001 0.03% 0.0041 2.06% 0.0041 2.08% 0.0253 -
0.198226 19:37:14 0.0002 0.11% 0.0041 2.09% 0.0042 2.11% 0.0253 -
0.198438 19:33:54 0.0003 0.15% 0.0039 1.98% 0.004 2% 0.0251 -
0.198740 19:30:25 - 0.02% 0.0036 1.82% 0.0037 1.85% 0.0248 -
0.198709 19:27:18 - 0.02% 0.0037 1.84% 0.0037 1.86% 0.0249 -
0.198753 19:24:53 0.0004 0.21% 0.0036 1.82% 0.0037 1.84% 0.0248 -
0.199171 19:20:57 - - 0.0032 1.60% 0.0032 1.63% 0.0244 -
0.199172 19:18:00 0.0001 0.07% 0.0032 1.60% 0.0032 1.63% 0.0244 -
0.199314 19:15:13 0.0002 0.09% 0.0031 1.53% 0.0031 1.55% 0.0243 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی