دوج کوین

Dogecoin
نرخ فعلی:: 0.698863 3.67
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.698863 3.67
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.698863 3.67
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

شاخص در روز جاری ۱۳:۵۳:۳۲

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.698863
قیمت ریالی 157,300
بالاترین قیمت روز 0.699829
پایین ترین قیمت روز 0.532772
بیشترین مقدار نوسان روز 0.17
درصد بیشترین نوسان روز 0.11%
نرخ بازگشایی بازار 0.676313
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۳:۵۳:۳۲
نرخ روز گذشته 0.674125
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 3.67%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0247
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
8,442,556 ریال
سکه
8,976,823 ریال
دلار
8,682,557 ریال
یورو
8,622,423 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.3144 81.7712% 1400/02/12
یک ماه 0.6372 1,034.2048% 1400/01/20
شش ماه 0.6962 25,909.0435% 1399/08/19
یک سال 0.6963 26,758.6856% 1399/02/20
سه سال 0.6939 13,846.5775% 1397/02/19
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.62
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.52
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.44
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.35
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.27
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.17
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.10

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.61
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.48
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.38
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.31
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.20
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.13
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.06

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.42 0.47 0.49 0.42 -
حمایت 2 (S2) 0.47 0.54 0.50 0.47 -
حمایت 1 (S1) 0.58 0.58 0.51 0.59 0.61
نقطه پیوت (PP) 0.64 0.64 0.64 0.64 0.65
مقاومت 1 (R1) 0.75 0.70 0.87 0.75 0.78
مقاومت 2 (R2) 0.81 0.74 0.89 0.81 -
مقاومت 3 (R3) 0.92 0.81 0.90 0.92 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/18 0.5911 0.5911 0.7377 0.6741 3.68% 0.0239
1400/02/17 0.5785 0.5194 0.6568 0.6502 12.48% 0.0721
1400/02/16 0.6182 0.4347 0.6683 0.5780 5.81% 0.0336
1400/02/15 0.5596 0.5406 0.6809 0.6116 13.06% 0.0707
1400/02/14 0.4077 0.3985 0.5940 0.5410 32.30% 0.1321
1400/02/13 0.3854 0.3744 0.4151 0.4089 6.35% 0.0244
1400/02/12 0.3673 0.3640 0.3992 0.3845 4.83% 0.0177
1400/02/11 0.3275 0.3229 0.3733 0.3668 11.89% 0.039
1400/02/10 0.3031 0.3002 0.3368 0.3278 8.12% 0.0246
1400/02/9 0.3096 0.2962 0.3257 0.3032 1.77% 0.0054
1400/02/8 0.2667 0.2557 0.3434 0.3085 16.12% 0.0428
1400/02/7 0.2667 0.2593 0.2781 0.2657 0.10% 0.0003
1400/02/6 0.2528 0.2245 0.2797 0.2654 4.41% 0.0112
1400/02/5 0.2781 0.2472 0.2882 0.2542 8.79% 0.0223
1400/02/4 0.2326 0.2292 0.2889 0.2766 18.78% 0.0437
1400/02/3 0.2808 0.1664 0.2834 0.2328 18.84% 0.0439
1400/02/2 0.2823 0.2583 0.3083 0.2767 12.80% 0.0354
1400/02/1 0.3216 0.2718 0.3493 0.3121 5.91% 0.0184
1400/01/31 0.3872 0.3176 0.4221 0.3305 17.61% 0.0582
1400/01/30 0.3210 0.3090 0.4338 0.3887 19.24% 0.0627
1400/01/29 0.3034 0.2397 0.3345 0.3260 4.88% 0.0152
1400/01/28 0.3138 0.2324 0.3985 0.3108 3.32% 0.0103
1400/01/27 0.1715 0.1619 0.4493 0.3212 91.88% 0.1538
1400/01/26 0.1127 0.1063 0.1711 0.1674 48.33% 0.0545
1400/01/25 0.0865 0.0865 0.1441 0.1128 48.33% 0.0545
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.698863 13:53:32 0.0008 0.11% 0.0247 3.67%
0.699633 13:37:34 0.1669 31.32% 0.0255 3.78%
0.532772 13:22:33 0.1648 30.93% 0.1414 26.53%
0.697575 13:07:36 - - 0.0235 3.48%
0.697595 12:52:34 0.0008 0.11% 0.0235 3.48%
0.698374 12:39:45 0.0007 0.10% 0.0242 3.60%
0.699068 12:23:31 0.0014 0.20% 0.0249 3.70%
0.697687 12:09:28 0.0007 0.10% 0.0236 3.50%
0.698381 11:52:51 0.0007 0.11% 0.0243 3.60%
0.699125 11:38:24 0.0007 0.10% 0.025 3.71%
0.698436 11:23:31 0.0007 0.10% 0.0243 3.61%
0.699135 11:07:28 0.1236 21.48% 0.025 3.71%
0.575528 10:52:19 0.0021 0.36% 0.0986 17.13%
0.573436 10:38:18 0.1251 21.81% 0.1007 17.56%
0.698492 10:22:22 - - 0.0244 3.61%
0.698517 10:08:16 0.0007 0.09% 0.0244 3.62%
0.699174 09:52:14 0.0007 0.09% 0.025 3.72%
0.699829 09:38:14 0.1579 29.13% 0.0257 3.81%
0.541974 09:24:00 0.003 0.55% 0.1322 24.38%
0.544930 09:08:12 0.1537 28.20% 0.1292 23.71%
0.698623 08:52:06 0.0021 0.30% 0.0245 3.63%
0.696523 08:38:08 0.0021 0.31% 0.0224 3.32%
0.694400 08:22:07 0.0021 0.30% 0.0203 3.01%
0.692301 08:08:13 0.0028 0.40% 0.0182 2.70%
0.695074 07:52:04 0.0007 0.10% 0.0209 3.11%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی