دیسکو برن توکن

Disco Burn Token
نرخ فعلی:: 0.012554 0.68
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.012554 0.68

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.012554 0.68

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دیسکو برن توکن

در حال حاضر قیمت دیسکو برن توکن چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دیسکو برن توکن 0.012554 دلار می باشد

قیمت دیسکو برن توکن روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دیسکو برن توکن روز گذشته برابر با 0.012534 دلار بود

قیمت دیسکو برن توکن نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دیسکو برن توکن نسبت به روز گذشته 0 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت دیسکو برن توکن در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دیسکو برن توکن برابر با 0.012468 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دیسکو برن توکن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.012868 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دیسکو برن توکن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.012369 دلار

قیمت دیسکو برن توکن نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دیسکو برن توکن در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 23 دی 1400  با رقم 0.012986 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.32 درصدی یا 0.000432 دلار دیسکو برن توکن نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دیسکو برن توکن نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دیسکو برن توکن در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 29 آذر 1400  با رقم 0.021428 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 41.41  درصدی یا 0.008874 دلار دیسکو برن توکن نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دیسکو برن توکن نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دیسکو برن توکن در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 0.015411 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 18.53 درصدی یا 0.002857 دلار دیسکو برن توکن نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دیسکو برن توکن نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دیسکو برن توکن در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 0.015411 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 18.53 درصدی یا 0.002857 دلار دیسکو برن توکن نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دیسکو برن توکن نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دیسکو برن توکن در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 0.015411 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 18.53 درصدی یا 0.002857 دلار دیسکو برن توکن نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دیسکو برن توکن تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دیسکو برن توکن برابر است با 0.13495 دلار که در تاریخ چهارشنبه 19 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دیسکو برن توکن چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دیسکو برن توکن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.807473 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دیسکو برن توکن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 29 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به دیسکو برن توکن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 41.41 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دیسکو برن توکن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دیسکو برن توکن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 18.53 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دیسکو برن توکن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دیسکو برن توکن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  18.53 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دیسکو برن توکن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دیسکو برن توکن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 18.53 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دیسکو برن توکن نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.32  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیسکو برن توکن، 41.41 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دیسکو برن توکن نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.15 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیسکو برن توکن، 41.41 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دیسکو برن توکن نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیسکو برن توکن،  41.41 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دیسکو برن توکن نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیسکو برن توکن،  41.41 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دیسکو برن توکن نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 19.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیسکو برن توکن،  41.41 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دیسکو برن توکن نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 18.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیسکو برن توکن،  41.41 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دیسکو برن توکن نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 22.65 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیسکو برن توکن،  41.41 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دیسکو برن توکن

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین