دیجی بایت

DigiByte
نرخ فعلی:: 0.048582 1.17
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.048582 1.17
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.048582 1.17
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دیجی بایت در روز جاری

۰۴:۱۱:۰۰
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.048582 04:11:00 - - 0.0006 1.17% 0.0006 1.18% 0.0023 -
0.048583 04:10:47 - 0.01% 0.0006 1.17% 0.0006 1.18% 0.0023 -
0.048580 04:09:56 - 0.01% 0.0006 1.17% 0.0006 1.17% 0.0023 -
0.048587 04:09:45 - 0.01% 0.0006 1.18% 0.0006 1.19% 0.0023 -
0.048594 04:08:57 - 0.01% 0.0006 1.20% 0.0006 1.20% 0.0023 -
0.048589 04:08:40 - 0.01% 0.0006 1.19% 0.0006 1.19% 0.0023 -
0.048586 04:07:43 - 0.03% 0.0006 1.18% 0.0006 1.18% 0.0023 -
0.048571 04:06:57 - 0.06% 0.0006 1.15% 0.0006 1.15% 0.0023 -
0.048542 04:06:43 - 0.04% 0.0005 1.09% 0.0005 1.09% 0.0023 -
0.048523 04:06:12 - 0.01% 0.0005 1.05% 0.0005 1.05% 0.0023 -
0.048527 04:05:43 - 0.05% 0.0005 1.06% 0.0005 1.06% 0.0023 -
0.048550 04:04:58 - 0.02% 0.0005 1.11% 0.0005 1.11% 0.0023 -
0.048562 04:04:46 - 0.04% 0.0005 1.13% 0.0005 1.14% 0.0023 -
0.048581 04:03:55 - - 0.0006 1.17% 0.0006 1.17% 0.0023 -
0.048582 04:03:47 - - 0.0006 1.17% 0.0006 1.18% 0.0023 -
0.048580 04:03:15 - 0.06% 0.0006 1.17% 0.0006 1.17% 0.0023 -
0.048549 04:02:05 - 0.01% 0.0005 1.10% 0.0005 1.11% 0.0023 -
0.048552 04:01:01 - - 0.0005 1.11% 0.0005 1.11% 0.0023 -
0.048551 04:00:51 - 0.02% 0.0005 1.11% 0.0005 1.11% 0.0023 -
0.048560 03:59:54 - 0.01% 0.0005 1.13% 0.0005 1.13% 0.0023 -
0.048566 03:59:45 - 0.03% 0.0005 1.14% 0.0005 1.14% 0.0023 -
0.048579 03:58:56 - 0.03% 0.0006 1.17% 0.0006 1.17% 0.0023 -
0.048592 03:58:48 - 0.02% 0.0006 1.19% 0.0006 1.20% 0.0023 -
0.048603 03:58:33 - 0.01% 0.0006 1.22% 0.0006 1.22% 0.0023 -
0.048597 03:57:56 0.0002 0.38% 0.0006 1.20% 0.0006 1.21% 0.0023 -
0.048412 03:56:53 - - 0.0004 0.82% 0.0004 0.82% 0.0025 -
0.048413 03:56:49 - 0.07% 0.0004 0.82% 0.0004 0.82% 0.0025 -
0.048449 03:56:30 - - 0.0004 0.90% 0.0004 0.90% 0.0024 -
0.048450 03:55:56 - 0.06% 0.0004 0.90% 0.0004 0.90% 0.0024 -
0.048481 03:54:56 - 0.01% 0.0005 0.96% 0.0005 0.97% 0.0024 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی