دیورسی فای

DeversiFi
نرخ فعلی:: 5.97 1.02
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 5.97 1.02

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 5.97 1.02

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دیورسی فای

در حال حاضر قیمت دیورسی فای چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دیورسی فای 5.97 دلار می باشد

قیمت دیورسی فای روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دیورسی فای روز گذشته برابر با 5.91 دلار بود

قیمت دیورسی فای نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دیورسی فای نسبت به روز گذشته 0.06 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت دیورسی فای در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دیورسی فای برابر با 5.92 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دیورسی فای به ثبت رسید چقدر بوده است؟

5.98 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دیورسی فای به ثبت رسید چقدر بوده است؟

5.83 دلار

قیمت دیورسی فای نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دیورسی فای در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 30 دی 1400  با رقم 6.25 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.48 درصدی یا 0.28 دلار دیورسی فای نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دیورسی فای نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دیورسی فای در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 6 دی 1400  با رقم 7.79 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 23.36  درصدی یا 1.82 دلار دیورسی فای نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دیورسی فای نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دیورسی فای در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1400  با رقم 4.288958 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 39.19 درصدی یا 1.681042 دلار دیورسی فای نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دیورسی فای نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دیورسی فای در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 5 مرداد 1400  با رقم 2.162962 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 176.01 درصدی یا 3.807038 دلار دیورسی فای نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دیورسی فای نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دیورسی فای در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 22 تیر 1400  با رقم 2.464859 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 142.2 درصدی یا 3.505141 دلار دیورسی فای نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دیورسی فای تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دیورسی فای برابر است با 17.71 دلار که در تاریخ پنجشنبه 4 آذر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دیورسی فای چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دیورسی فای تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.510204 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دیورسی فای چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 6 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به دیورسی فای تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 23.36 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دیورسی فای چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 5 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دیورسی فای، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 39.19 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دیورسی فای چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 5 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دیورسی فای تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  176.01 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دیورسی فای چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 22 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به دیورسی فای، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 142.2 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دیورسی فای نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.31  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیورسی فای، 23.36 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دیورسی فای نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیورسی فای، 23.36 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دیورسی فای نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیورسی فای،  23.36 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دیورسی فای نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 25.74 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیورسی فای،  23.36 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دیورسی فای نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 35.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیورسی فای،  23.36 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دیورسی فای نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 42.1 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیورسی فای،  23.36 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دیورسی فای نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 50.01 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیورسی فای،  23.36 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دیورسی فای

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین