دِگن دکس

Degen Dex
نرخ فعلی:: 0.000025 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000025 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000025 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دِگن دکس

در حال حاضر قیمت دِگن دکس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دِگن دکس 0.000025 دلار می باشد

قیمت دِگن دکس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دِگن دکس روز گذشته برابر با 0.000025 دلار بود

قیمت دِگن دکس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دِگن دکس نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

نرخ بازگشایی قیمت دِگن دکس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دِگن دکس برابر با 0.000028 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دِگن دکس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000028 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دِگن دکس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000025 دلار

قیمت دِگن دکس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دِگن دکس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 25 دی 1400  با رقم 0.00004 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 37.5 درصدی یا 0.000015 دلار دِگن دکس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دِگن دکس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دِگن دکس در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 1 دی 1400  با رقم 0.000032 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 21.87  درصدی یا 0.000007 دلار دِگن دکس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دِگن دکس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دِگن دکس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 0.000019 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 31.16 درصدی یا 0.000006 دلار دِگن دکس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دِگن دکس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دِگن دکس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 0.000019 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 31.16 درصدی یا 0.000006 دلار دِگن دکس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دِگن دکس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دِگن دکس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 0.000019 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 31.16 درصدی یا 0.000006 دلار دِگن دکس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دِگن دکس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دِگن دکس برابر است با 0.000385 دلار که در تاریخ سه شنبه 18 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دِگن دکس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دِگن دکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 7.407407 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دِگن دکس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 1 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به دِگن دکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 21.87 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دِگن دکس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دِگن دکس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 31.16 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دِگن دکس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دِگن دکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  31.16 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دِگن دکس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دِگن دکس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 31.16 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دِگن دکس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.43  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دِگن دکس، 21.87 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دِگن دکس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دِگن دکس، 21.87 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دِگن دکس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دِگن دکس،  21.87 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دِگن دکس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 20.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دِگن دکس،  21.87 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دِگن دکس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 29.11 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دِگن دکس،  21.87 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دِگن دکس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 30.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دِگن دکس،  21.87 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دِگن دکس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 32.76 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دِگن دکس،  21.87 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دِگن دکس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین