دیکرد / Decred

Decred
نرخ فعلی:: 139.2221 3.95
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 139.2221 3.95
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 139.2221 3.95
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۹:۵۹:۳۸

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
139.2221 19:59:38 0.4008 0.29% 5.2959 3.95% 3.8957 2.88% 1.5677 6.2221
138.8213 19:54:18 0.233 0.17% 4.8951 3.66% 3.4949 2.58% 1.1669 5.8213
138.5883 19:47:41 0.4204 0.30% 4.6621 3.48% 3.2619 2.41% 0.9339 5.5883
139.0087 19:42:52 0.0088 0.01% 5.0825 3.80% 3.6823 2.72% 1.3543 6.0087
138.9999 19:38:22 0.2472 0.18% 5.0737 3.79% 3.6735 2.71% 1.3455 5.9999
139.2471 19:33:22 0.4506 0.32% 5.3209 3.97% 3.9207 2.90% 1.5927 6.2471
139.6977 19:27:39 0.0954 0.07% 5.7715 4.31% 4.3713 3.23% 2.0433 6.6977
139.6023 19:24:42 0.0975 0.07% 5.6761 4.24% 4.2759 3.16% 1.9479 6.6023
139.6998 19:20:58 0.1199 0.09% 5.7736 4.31% 4.3734 3.23% 2.0454 6.6998
139.5799 19:17:11 0.3067 0.22% 5.6537 4.22% 4.2535 3.14% 1.9255 6.5799
139.8866 19:09:56 0.0342 0.02% 5.9604 4.45% 4.5602 3.37% 2.2322 6.8866
139.9208 19:03:53 0.2569 0.18% 5.9946 4.48% 4.5944 3.40% 2.2664 6.9208
139.6639 18:57:31 0.9909 0.71% 5.7377 4.28% 4.3375 3.21% 2.0095 6.6639
138.673 18:51:58 0.1695 0.12% 4.7468 3.54% 3.3466 2.47% 1.0186 5.673
138.5035 18:44:45 0.0222 0.02% 4.5773 3.42% 3.1771 2.35% 0.8491 5.5035
138.4813 18:40:48 0.1162 0.08% 4.5551 3.40% 3.1549 2.33% 0.8269 5.4813
138.5975 18:36:24 0.279 0.20% 4.6713 3.49% 3.2711 2.42% 0.9431 5.5975
138.8765 18:30:42 0.0462 0.03% 4.9503 3.70% 3.5501 2.62% 1.2221 5.8765
138.9227 18:25:43 0.3923 0.28% 4.9965 3.73% 3.5963 2.66% 1.2683 5.9227
139.315 18:21:19 0.0344 0.02% 5.3888 4.02% 3.9886 2.95% 1.6606 6.315
139.2806 18:19:59 0.0669 0.05% 5.3544 4% 3.9542 2.92% 1.6262 6.2806
139.3475 18:18:53 0.1826 0.13% 5.4213 4.05% 4.0211 2.97% 1.6931 6.3475
139.5301 18:16:50 0.4709 0.34% 5.6039 4.18% 4.2037 3.11% 1.8757 6.5301
139.0592 18:13:36 0.4425 0.32% 5.133 3.83% 3.7328 2.76% 1.4048 6.0592
138.6167 18:07:58 0.2886 0.21% 4.6905 3.50% 3.2903 2.43% 0.9623 5.6167
138.9053 17:59:25 0.7897 0.57% 4.9791 3.72% 3.5789 2.64% 1.2509 5.9053
138.1156 17:55:09 0.2834 0.21% 4.1894 3.13% 2.7892 2.06% 0.4612 5.1156
137.8322 17:46:45 0.0513 0.04% 3.906 2.92% 2.5058 1.85% 0.1778 4.8322
137.7809 17:41:01 0.0197 0.01% 3.8547 2.88% 2.4545 1.81% 0.1265 4.7809
137.8006 17:40:39 0.1379 0.10% 3.8744 2.89% 2.4742 1.83% 0.1462 4.8006
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی