دیکرد / Decred

Decred
نرخ فعلی:: 209.85 0.97
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 209.85 0.97
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 209.85 0.97
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی