دیکرد / Decred

Decred
نرخ فعلی:: 21.9226 0.81
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 21.9226 0.81
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 21.9226 0.81
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۱:۳۵:۴۵

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دیکرد / Decred 0.1874 0.0809 10.2486 7.4595 2.3940 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 21 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.9226 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 18 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.9226 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 21.79%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 14 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.9226 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 56.59%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 15 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.9226 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 46.15%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی