دیکرد / Decred

Decred
نرخ فعلی:: 139.3189 4.03
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 139.3189 4.03
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 139.3189 4.03
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۰:۲۰:۵۵

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دیکرد / Decred 5.6005 3.9190 69.2142 112.8011 123.1309 41.7029

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 145 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.6811 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 144 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.6811 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.36%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 176 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 36.6811 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 26.33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 131 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.3189 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.35%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی