دیکرید

Decred
نرخ فعلی:: 87.88 8.38
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 87.88 8.38

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 87.88 8.38

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دیکرید

در حال حاضر قیمت دیکرید چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دیکرید
87.88 دلار
می باشد

قیمت دیکرید روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دیکرید روز گذشته برابر با
94.92 دلار
بود

قیمت دیکرید نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دیکرید نسبت به روز گذشته
7.04 دلار کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دیکرید در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دیکرید برابر با 95.35 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دیکرید به ثبت رسید چقدر بوده است؟

95.6 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دیکرید به ثبت رسید چقدر بوده است؟

87.11 دلار

قیمت دیکرید نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دیکرید در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 آذر 1400  با رقم 101.83 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 13.69 درصدی یا 13.95 دلار دیکرید نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دیکرید نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دیکرید   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 آبان 1400  با رقم 107.218793 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 18.03  درصدی یا 19.338793 دلار دیکرید نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دیکرید نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دیکرید در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 19 شهریور 1400  با رقم 145.820303 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 39.73 درصدی یا 57.940303 دلار دیکرید نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دیکرید نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دیکرید در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 20 خرداد 1400  با رقم 139.315722 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 36.92 درصدی یا 51.435722 دلار دیکرید نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دیکرید نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دیکرید در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 20 آذر 1399  با رقم 26.265547 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 234.58 درصدی یا 61.614453 دلار دیکرید نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دیکرید تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دیکرید برابر است با 246.90469 دلار که در تاریخ شنبه 28 فروردین 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دیکرید چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دیکرید تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.335993 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دیکرید چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دیکرید تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 18.03 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دیکرید چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 19 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دیکرید، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 39.73 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دیکرید چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 20 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دیکرید تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  36.92 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دیکرید چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 20 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دیکرید، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 234.58 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دیکرید نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 4.54  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیکرید، 18.03 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دیکرید نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.3 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیکرید، 18.03 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دیکرید نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 2.33 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیکرید،  18.03 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دیکرید نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 26.46 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیکرید،  18.03 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دیکرید نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 9.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیکرید،  18.03 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دیکرید نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیکرید،  18.03 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دیکرید نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 21.21 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیکرید،  18.03 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دیکرید

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی