دیکرید

Decred
نرخ فعلی:: 105.21 1.39
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 105.21 1.39

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 105.21 1.39

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

دیکرید در بازارهای داخلی

صرافی جفت ارزی قیمت فروش (ریال) قیمت خرید (ریال) تغییر بیشترین کمترین زمان
اکسکوینو
اکسکوینو
DCR / IRR
31,410,186 30,908,626 331,596 (1.06%)
31,861,000
31,264,910
11 آذر 1400 - 03:58
صرافی
صرافی
DCR / IRR
31,770,740 30,847,640 54,750 (0.17%)
31,981,140
31,590,390
11 آذر 1400 - 03:55
بیت برگ
بیت برگ
DCR / IRR
31,498,600 30,970,100 268,200 (0.85%)
31,856,200
31,260,200
11 آذر 1400 - 03:56
بیت 24
بیت 24
DCR / IRR
34,067,800 33,393,190 760,780 (2.23%)
35,567,800
31,672,690
30 شهریور 1400 - 17:25
پی 98
پی 98
DCR / IRR
29,413,560 0 1,956,280 (7.12%)
29,834,600
27,421,340
31 تیر 1400 - 19:52
ارزیپتو
ارزیپتو
DCR / IRR
28,942,750 0 102,640 (0.36%)
32,264,710
28,840,110
06 آذر 1400 - 17:08
ارزجو
ارزجو
DCR / IRR
32,141,140 0 63,540 (0.2%)
32,365,160
31,820,480
11 آذر 1400 - 03:54
اکس کاپیتال
اکس کاپیتال
DCR / IRR
31,958,840 31,327,430 220,250 (0.69%)
32,028,460
31,464,990
11 آذر 1400 - 03:58
رمزکس
رمزکس
DCR / IRR
32,264,380 16,739,100,900 71,500 (0.22%)
32,479,960
31,915,110
11 آذر 1400 - 03:54
دیجی پول
دیجی پول
DCR / IRR
31,204,190 30,846,850 415,660 (1.33%)
31,738,610
31,144,810
11 آذر 1400 - 03:52
کافه ارز
کافه ارز
DCR / IRR
31,488,030 30,489,230 268,110 (0.85%)
31,815,720
31,249,710
11 آذر 1400 - 03:56
بی بیت
بی بیت
DCR / IRR
30,991,260 0 286,030 (0.92%)
31,982,510
30,949,090
04 آذر 1400 - 13:36
اکسیر پرو
اکسیر پرو
DCR / IRR
31,498,600 31,075,800 185,150 (0.59%)
31,802,750
31,260,200
11 آذر 1400 - 03:56
نوین بی تی سی
نوین بی تی سی
DCR / IRR
31,403,270 30,866,680 243,250 (0.77%)
31,650,750
31,266,980
11 آذر 1400 - 03:57
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی