دیکرد / Decred

Decred
نرخ فعلی:: 27.6148 12.87
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 27.6148 12.87
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 27.6148 12.87
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۹:۵۹:۵۵

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 27.6148
قیمت ریالی 7,234,300
بالاترین قیمت روز 31.8544
پایین ترین قیمت روز 27.4856
بیشترین مقدار نوسان روز 0.52
درصد بیشترین نوسان روز 15.35%
نرخ بازگشایی بازار 31.1594
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۹:۵۹:۵۵
نرخ روز گذشته 31.1678
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 12.87%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 3.553
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
10,251,704 ریال
سکه
10,676,527 ریال
دلار
11,270,523 ریال
یورو
11,530,224 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 7.9379 40.3412% 1399/09/06
یک ماه 14.3788 108.6340% 1399/08/14
شش ماه 9.4575 52.0865% 1399/03/15
یک سال 8.2369 42.5067% 1398/09/13
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 26.41
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 24.50
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 22.58
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 20.65
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 18.30
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 16.85
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 15.58

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 25.48
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 23.30
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 21.95
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 19.91
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 16.81
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 15.03
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 15.35

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 21.74 24.61 22.15 24.60 -
حمایت 2 (S2) 24.61 26.28 22.51 26.04 -
حمایت 1 (S1) 26.11 27.31 22.88 28.97 25.36
نقطه پیوت (PP) 28.98 28.98 28.98 30.41 28.61
مقاومت 1 (R1) 30.48 30.65 32.34 33.34 29.73
مقاومت 2 (R2) 33.35 31.68 32.71 34.78 -
مقاومت 3 (R3) 34.85 33.35 33.07 37.71 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1399/09/13 25.7321 25.3534 40.7030 30.8961 20.49% 5.2546
1399/09/12 23.6414 23.5876 25.7860 25.6415 8.14% 1.93
1399/09/11 24.4950 23.4809 25.0643 23.7115 3.14% 0.7451
1399/09/10 22.6719 22.6429 24.7893 24.4566 7.66% 1.7404
1399/09/9 21.7594 21.3810 23.1043 22.7162 4.51% 0.981
1399/09/8 21.3210 20.9944 22.9707 21.7352 3.57% 0.7483
1399/09/6 20.7987 18.9507 21.3735 19.6769 6.19% 1.2172
1399/09/5 22.1721 20.8941 22.8925 20.8941 6.77% 1.4151
1399/09/4 21.7517 21.0372 22.4501 22.3092 2.68% 0.5821
1399/09/3 22.0602 21.3738 22.7193 21.7271 1.27% 0.2764
1399/09/2 23.9011 20.7749 24.3770 22.0035 8.25% 1.8155
1399/09/1 23.1599 22.2731 23.8924 23.8190 2.96% 0.6843
1399/08/30 20.6695 19.7182 23.1365 23.1347 12.33% 2.5386
1399/08/29 20.4847 18.7555 20.6199 20.5961 0.11% 0.0236
1399/08/28 18.1987 18.1039 20.7565 20.5725 13.28% 2.4119
1399/08/27 18.5241 17.3819 18.5520 18.1606 1.92% 0.3485
1399/08/26 19.0577 18.1550 19.3673 18.5091 3.82% 0.7071
1399/08/25 18.3105 17.9143 20.6846 19.2162 4.75% 0.8714
1399/08/24 18.8934 17.2611 19.6768 18.3448 3.02% 0.5539
1399/08/23 16.9605 16.4267 19.2204 18.8987 13.58% 2.2592
1399/08/22 15.6205 15.1760 16.6486 16.6395 6.80% 1.0593
1399/08/21 15.5008 14.1616 15.6418 15.5802 0.41% 0.0634
1399/08/20 16.6571 15.0203 16.7581 15.5168 7.31% 1.1348
1399/08/19 17.9306 15.9824 17.9318 16.6516 7.31% 1.1348
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
27.6148 19:59:55 0.0002 - 3.553 12.87%
27.615 19:58:54 0.0071 0.03% 3.5528 12.87%
27.6221 19:57:57 0.0615 0.22% 3.5457 12.84%
27.5606 19:56:53 0.0383 0.14% 3.6072 13.09%
27.5223 19:54:52 0.0039 0.01% 3.6455 13.25%
27.5184 19:53:53 0.0048 0.02% 3.6494 13.26%
27.5232 19:52:54 0.0326 0.12% 3.6446 13.24%
27.5558 19:51:51 0.0013 - 3.612 13.11%
27.5571 19:51:10 0.0003 - 3.6107 13.10%
27.5574 19:49:57 0.0183 0.07% 3.6104 13.10%
27.5391 19:48:51 0.0074 0.03% 3.6287 13.18%
27.5317 19:47:54 0.0539 0.20% 3.6361 13.21%
27.5856 19:46:50 0.1565 0.57% 3.5822 12.99%
27.7421 19:45:53 0.0295 0.11% 3.4257 12.35%
27.7126 19:44:50 0.0497 0.18% 3.4552 12.47%
27.7623 19:43:53 0.0001 - 3.4055 12.27%
27.7622 19:42:56 0.0003 - 3.4056 12.27%
27.7619 19:41:58 0.0356 0.13% 3.4059 12.27%
27.7263 19:40:57 0.1262 0.46% 3.4415 12.41%
27.8525 19:39:52 0.1469 0.53% 3.3153 11.90%
27.7056 19:38:48 0.2082 0.75% 3.4622 12.50%
27.9138 19:37:54 0.1618 0.58% 3.254 11.66%
27.752 19:36:49 0.2145 0.77% 3.4158 12.31%
27.9665 19:36:04 0.0105 0.04% 3.2013 11.45%
27.977 19:34:57 0.0336 0.12% 3.1908 11.41%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی