دیکرد / Decred

Decred
نرخ فعلی:: 21.9406 0.89
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 21.9406 0.89
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 21.9406 0.89
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۱:۳۶:۴۱

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 21.9406
قیمت ریالی 5,414,900
بالاترین قیمت روز 21.942
پایین ترین قیمت روز 21.381
بیشترین مقدار نوسان روز 0.14
درصد بیشترین نوسان روز 2.23%
نرخ بازگشایی بازار 21.7594
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۱:۳۶:۴۱
نرخ روز گذشته 21.7471
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.89%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.1935
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
9,185,630 ریال
سکه
9,426,432 ریال
دلار
10,742,795 ریال
یورو
10,849,572 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0629 0.2859% 1399/09/02
یک ماه 10.2666 87.9441% 1399/08/08
شش ماه 7.4775 51.7005% 1399/03/09
یک سال 2.4120 12.3511% 1398/09/08
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 21.29
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 21.30
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 20.10
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 18.43
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 16.84
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 15.95
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 14.95

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 21.12
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 21.68
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 19.74
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 17.67
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 15.47
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 14.69
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 15.06

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 21.00 21.19 21.23 20.91 -
حمایت 2 (S2) 21.19 21.40 21.28 21.14 -
حمایت 1 (S1) 21.56 21.54 21.33 21.47 21.66
نقطه پیوت (PP) 21.75 21.75 21.75 21.71 21.80
مقاومت 1 (R1) 22.12 21.96 22.54 22.03 22.22
مقاومت 2 (R2) 22.31 22.10 22.59 22.27 -
مقاومت 3 (R3) 22.68 22.31 22.64 22.60 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1399/09/8 21.3210 20.9944 22.9707 21.7352 3.57% 0.7483
1399/09/6 20.7987 18.9507 21.3735 19.6769 6.19% 1.2172
1399/09/5 22.1721 20.8941 22.8925 20.8941 6.77% 1.4151
1399/09/4 21.7517 21.0372 22.4501 22.3092 2.68% 0.5821
1399/09/3 22.0602 21.3738 22.7193 21.7271 1.27% 0.2764
1399/09/2 23.9011 20.7749 24.3770 22.0035 8.25% 1.8155
1399/09/1 23.1599 22.2731 23.8924 23.8190 2.96% 0.6843
1399/08/30 20.6695 19.7182 23.1365 23.1347 12.33% 2.5386
1399/08/29 20.4847 18.7555 20.6199 20.5961 0.11% 0.0236
1399/08/28 18.1987 18.1039 20.7565 20.5725 13.28% 2.4119
1399/08/27 18.5241 17.3819 18.5520 18.1606 1.92% 0.3485
1399/08/26 19.0577 18.1550 19.3673 18.5091 3.82% 0.7071
1399/08/25 18.3105 17.9143 20.6846 19.2162 4.75% 0.8714
1399/08/24 18.8934 17.2611 19.6768 18.3448 3.02% 0.5539
1399/08/23 16.9605 16.4267 19.2204 18.8987 13.58% 2.2592
1399/08/22 15.6205 15.1760 16.6486 16.6395 6.80% 1.0593
1399/08/21 15.5008 14.1616 15.6418 15.5802 0.41% 0.0634
1399/08/20 16.6571 15.0203 16.7581 15.5168 7.31% 1.1348
1399/08/19 17.9306 15.9824 17.9318 16.6516 7.68% 1.2789
1399/08/18 15.5507 15.2820 18.1126 17.9305 14.70% 2.2978
1399/08/17 14.9062 14.4821 16.4049 15.6327 5.19% 0.7708
1399/08/16 13.2833 13.2833 15.0645 14.8619 11.87% 1.5766
1399/08/15 13.2324 12.5517 13.6587 13.2853 0.37% 0.0493
1399/08/14 11.7936 11.7936 13.2724 13.2360 0.37% 0.0493
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
21.9406 11:36:41 0.018 0.08% 0.1935 0.89%
21.9226 11:35:45 0.0239 0.11% 0.1755 0.81%
21.8987 11:34:50 0.0002 - 0.1516 0.70%
21.8985 11:33:59 0.0089 0.04% 0.1514 0.70%
21.9074 11:33:18 0.0042 0.02% 0.1603 0.74%
21.9032 11:31:39 0.0001 - 0.1561 0.72%
21.9033 11:30:12 0.0006 - 0.1562 0.72%
21.9039 11:29:09 0.0006 - 0.1568 0.72%
21.9045 11:27:57 0.0045 0.02% 0.1574 0.72%
21.9 11:26:57 0.0031 0.01% 0.1529 0.70%
21.9031 11:26:02 0.0074 0.03% 0.156 0.72%
21.9105 11:24:57 0.0315 0.14% 0.1634 0.75%
21.942 11:24:00 0.0411 0.19% 0.1949 0.90%
21.9009 11:23:17 0.004 0.02% 0.1538 0.71%
21.9049 11:22:18 0.0468 0.21% 0.1578 0.73%
21.8581 11:21:11 0.0102 0.05% 0.111 0.51%
21.8683 11:20:09 0.0142 0.06% 0.1212 0.56%
21.8541 11:18:55 0.0085 0.04% 0.107 0.49%
21.8456 11:17:57 0.0034 0.02% 0.0985 0.45%
21.8422 11:16:52 0.0071 0.03% 0.0951 0.44%
21.8351 11:16:00 0.0056 0.03% 0.088 0.40%
21.8407 11:13:58 0.0066 0.03% 0.0936 0.43%
21.8473 11:13:11 0.0348 0.16% 0.1002 0.46%
21.8125 11:12:25 0.0255 0.12% 0.0654 0.30%
21.838 11:11:19 0.0219 0.10% 0.0909 0.42%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی