دی کوین

Decoin
نرخ فعلی:: 0.132744 18.13
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.132744 18.13
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.132744 18.13
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دی کوین در روز جاری

۰۰:۳۵:۴۴
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.132744 00:35:44 0.0405 30.52% 0.0241 18.13% 0.0241 18.13% 0.1692 -
0.173262 00:28:45 0.0506 41.22% 0.0165 10.49% 0.0165 10.49% 0.1287 -
0.122686 00:19:56 0.0341 27.81% 0.0341 27.81% 0.0341 27.81% 0.1793 -
0.156810 00:14:27 - - - - - - 0.1451 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی