دی کوین

DECOIN
نرخ فعلی:: 0.224026 1.57
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.224026 1.57

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.224026 1.57

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دی کوین

در حال حاضر قیمت دی کوین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دی کوین
0.224026 دلار
می باشد

قیمت دی کوین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دی کوین روز گذشته برابر با
0.22754 دلار
بود

قیمت دی کوین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دی کوین نسبت به روز گذشته
0.0035 دلار کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دی کوین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دی کوین برابر با 0.226282 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دی کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.22996 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دی کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.222482 دلار

قیمت دی کوین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دی کوین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  با رقم 0.267233 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 16.16 درصدی یا 0.043207 دلار دی کوین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دی کوین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دی کوین   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آبان 1400  با رقم 0.285164 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 21.43  درصدی یا 0.061138 دلار دی کوین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دی کوین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دی کوین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1400  با رقم 0.297727 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 24.75 درصدی یا 0.073701 دلار دی کوین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دی کوین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دی کوین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 16 خرداد 1400  با رقم 0.086805 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 158.08 درصدی یا 0.137221 دلار دی کوین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دی کوین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دی کوین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 16 آذر 1399  با رقم 0.063893 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 250.62 درصدی یا 0.160133 دلار دی کوین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دی کوین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دی کوین برابر است با 0.331479 دلار که در تاریخ سه شنبه 16 شهریور 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دی کوین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دی کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 10.294419 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دی کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دی کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 21.43 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دی کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 15 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دی کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 24.75 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دی کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 16 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دی کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  158.08 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دی کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 16 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دی کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 250.62 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دی کوین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.76  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دی کوین، 21.43 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دی کوین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دی کوین، 21.43 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دی کوین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دی کوین،  21.43 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دی کوین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 19.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دی کوین،  21.43 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دی کوین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 6.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دی کوین،  21.43 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دی کوین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 40.75 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دی کوین،  21.43 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دی کوین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 17.77 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دی کوین،  21.43 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دی کوین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی