Decentralized Vulnerability Platform

Decentralized Vulnerability Platform
نرخ فعلی:: 0.029770 2.6
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.029770 2.6
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.029770 2.6
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۶:۴۴:۳۰

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.029770
قیمت ریالی 7,200
بالاترین قیمت روز 0.031678
پایین ترین قیمت روز 0.029620
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار 0.030545
زمان ثبت آخرین نرخ ۰۶:۴۴:۳۰
نرخ روز گذشته 0.030545
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 2.6%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0008
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
10,351,465 ریال
سکه
10,360,612 ریال
دلار
10,107,873 ریال
یورو
9,996,468 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0013 4.0297% 1400/03/20
یک ماه 0.0033 9.8835% 1400/02/27
شش ماه 0.0244 455.8045% 1399/03/04
یک سال 0.0244 455.8045% 1399/03/04
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.03
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.03
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.02
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.03
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.02
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.01

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.03
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.02
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.02
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.02
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.02
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.01
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.01

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.02 0.02 0.02 0.02 -
حمایت 2 (S2) 0.02 0.02 0.02 0.02 -
حمایت 1 (S1) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
نقطه پیوت (PP) 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
مقاومت 1 (R1) 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
مقاومت 2 (R2) 0.03 0.03 0.03 0.03 -
مقاومت 3 (R3) 0.03 0.03 0.03 0.03 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/03/26 0.0345 0.0306 0.0351 0.0314 12.49% 0.0039
1400/03/25 0.0318 0.0317 0.0378 0.0353 11.12% 0.0035
1400/03/24 0.0322 0.0314 0.0332 0.0318 1.88% 0.0006
1400/03/23 0.0300 0.0294 0.0337 0.0324 7.81% 0.0023
1400/03/22 0.0293 0.0285 0.0346 0.0300 2.47% 0.0007
1400/03/21 0.0311 0.0282 0.0320 0.0293 5.89% 0.0017
1400/03/20 0.0267 0.0265 0.0334 0.0310 16.30% 0.0043
1400/03/19 0.0248 0.0248 0.0273 0.0267 7.47% 0.0019
1400/03/18 0.0255 0.0229 0.0270 0.0248 2.95% 0.0007
1400/03/17 0.0262 0.0253 0.0262 0.0256 2.75% 0.0007
1400/03/16 0.0263 0.0261 0.0267 0.0263 0.16% 0
1400/03/15 0.0257 0.0257 0.0274 0.0263 2.09% 0.0005
1400/03/14 0.0265 0.0254 0.0268 0.0258 2.62% 0.0007
1400/03/13 0.0270 0.0259 0.0272 0.0264 2.30% 0.0006
1400/03/12 0.0265 0.0264 0.0280 0.0270 3.33% 0.0009
1400/03/11 0.0258 0.0252 0.0288 0.0279 6.46% 0.0017
1400/03/10 0.0268 0.0259 0.0280 0.0262 2.55% 0.0007
1400/03/9 0.0276 0.0266 0.0292 0.0269 2.48% 0.0007
1400/03/8 0.0291 0.0271 0.0308 0.0276 - 0
1400/03/7 0.0314 0.0261 0.0325 0.0283 - 0
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.029770 06:44:30 0.0002 0.51% 0.0008 2.60%
0.029620 06:24:30 - 0.07% 0.0009 3.12%
0.029640 06:11:01 - 0.01% 0.0009 3.05%
0.029643 06:06:53 - 0.06% 0.0009 3.04%
0.029625 05:47:53 - 0.05% 0.0009 3.11%
0.029641 05:44:47 0.0006 2.12% 0.0009 3.05%
0.030270 05:24:45 0.0002 0.56% 0.0003 0.91%
0.030441 05:09:13 0.0004 1.16% 0.0001 0.34%
0.030794 04:46:58 0.0002 0.55% 0.0002 0.82%
0.030964 04:23:29 0.0002 0.63% 0.0004 1.37%
0.031158 04:06:59 0.0005 1.67% 0.0006 2.01%
0.031678 03:44:59 0.0002 0.63% 0.0011 3.71%
0.031479 03:25:49 0.0005 1.77% 0.0009 3.06%
0.030931 03:08:58 0.0002 0.51% 0.0004 1.26%
0.031088 03:03:59 - 0.01% 0.0005 1.78%
0.031092 02:45:19 0.0005 1.54% 0.0005 1.79%
0.030619 02:27:50 0.0009 2.80% 0.0001 0.24%
0.031476 02:15:50 0.0007 2.17% 0.0009 3.05%
0.030807 01:49:35 0.0003 0.93% 0.0003 0.86%
0.031092 01:27:56 - 0.04% 0.0005 1.79%
0.031079 01:11:53 0.0004 1.38% 0.0005 1.75%
0.030657 00:47:01 0.0001 0.37% 0.0001 0.37%
0.030545 00:40:05 - - - -
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی