دی دی کوین

DDKoin
نرخ فعلی:: 0.553244 3.99
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.553244 3.99
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.553244 3.99
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دی دی کوین در روز جاری

۱۴:۳۶:۴۸
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.553244 14:36:48 0.0002 0.03% 0.0221 3.99% 0.0189 3.42% 0.0185 0.4468
0.553059 14:29:50 0.002 0.36% 0.0222 4.02% 0.0191 3.45% 0.0187 0.4469
0.551051 14:23:58 0.0007 0.13% 0.0242 4.40% 0.0211 3.83% 0.0207 0.4489
0.550315 14:12:32 0.0002 0.04% 0.025 4.54% 0.0218 3.97% 0.0214 0.4497
0.550092 14:09:58 0.0005 0.10% 0.0252 4.58% 0.0221 4.01% 0.0216 0.4499
0.550621 13:53:52 0.0005 0.09% 0.0247 4.48% 0.0215 3.91% 0.0211 0.4494
0.551103 13:51:45 0.0006 0.10% 0.0242 4.39% 0.021 3.82% 0.0206 0.4489
0.551674 13:37:09 0.0005 0.08% 0.0236 4.28% 0.0205 3.71% 0.02 0.4483
0.552133 13:29:44 0.0007 0.12% 0.0232 4.20% 0.02 3.63% 0.0196 0.4479
0.552813 13:24:34 0.0021 0.38% 0.0225 4.07% 0.0193 3.50% 0.0189 0.4472
0.550698 13:12:33 0.0005 0.08% 0.0246 4.47% 0.0215 3.90% 0.021 0.4493
0.551162 13:09:22 0.0058 1.07% 0.0241 4.38% 0.021 3.81% 0.0206 0.4488
0.545322 12:54:01 0.0006 0.11% 0.03 5.50% 0.0268 4.92% 0.0264 0.4547
0.545896 12:51:34 0.0025 0.46% 0.0294 5.39% 0.0263 4.81% 0.0258 0.4541
0.548434 12:37:37 0.0073 1.35% 0.0269 4.90% 0.0237 4.32% 0.0233 0.4516
0.541132 12:30:25 0.0026 0.48% 0.0342 6.31% 0.031 5.73% 0.0306 0.4589
0.538529 12:24:51 0.0048 0.89% 0.0368 6.83% 0.0336 6.24% 0.0332 0.4615
0.543309 12:12:27 0.0021 0.38% 0.032 5.89% 0.0288 5.31% 0.0284 0.4567
0.541244 12:09:57 0.0109 2.01% 0.0341 6.29% 0.0309 5.71% 0.0305 0.4588
0.552147 11:53:38 0.0005 0.10% 0.0232 4.19% 0.02 3.62% 0.0196 0.4479
0.551600 11:51:17 0.0017 0.31% 0.0237 4.30% 0.0206 3.73% 0.0201 0.4484
0.549881 11:39:25 0.0341 6.61% 0.0254 4.62% 0.0223 4.05% 0.0218 0.4501
0.515778 11:29:47 0.0015 0.28% 0.0595 11.54% 0.0564 10.93% 0.0559 0.4842
0.517242 11:24:35 0.0031 0.60% 0.0581 11.22% 0.0549 10.62% 0.0545 0.4828
0.520339 11:12:44 0.0019 0.37% 0.055 10.56% 0.0518 9.96% 0.0514 0.4797
0.522266 11:10:14 0.0019 0.36% 0.053 10.15% 0.0499 9.55% 0.0495 0.4777
0.524124 10:53:26 0.0003 0.06% 0.0512 9.76% 0.048 9.16% 0.0476 0.4759
0.524461 10:51:10 0.0007 0.13% 0.0508 9.69% 0.0477 9.09% 0.0473 0.4755
0.525140 10:36:59 0.0005 0.09% 0.0502 9.55% 0.047 8.95% 0.0466 0.4749
0.525634 10:29:53 0.0001 0.01% 0.0497 9.45% 0.0465 8.85% 0.0461 0.4744
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی