دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم

DBX Digital Ecosystem
نرخ فعلی:: 0.001322 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.001322 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.001322 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم

در حال حاضر قیمت دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم 0.001322 دلار می باشد

قیمت دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم روز گذشته برابر با 0.001322 دلار بود

قیمت دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

نرخ بازگشایی قیمت دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.001369 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.001279 دلار

قیمت دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 دلار دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 1 دی 1400  با رقم 0.003947 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 66.5  درصدی یا 0.002625 دلار دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 30 مهر 1400  با رقم 0.037076 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 96.43 درصدی یا 0.035754 دلار دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 14 مهر 1400  با رقم 0.061867 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 97.86 درصدی یا 0.060545 دلار دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 14 مهر 1400  با رقم 0.061867 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 97.86 درصدی یا 0.060545 دلار دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم برابر است با 0.08524 دلار که در تاریخ پنجشنبه 22 مهر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.825206 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 1 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 66.5 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 30 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 96.43 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 14 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  97.86 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 14 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 97.86 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.43  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم، 66.5 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم، 66.5 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم،  66.5 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 20.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم،  66.5 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 27.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم،  66.5 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 30.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم،  66.5 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 31.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم،  66.5 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دی بی ایکس دیجیتال اکوسیستم

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین