دش

Dash
نرخ فعلی:: 194.86 0.56
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 194.86 0.56
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 194.86 0.56
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دش در بازارهای داخلی

صرافی جفت ارزی قیمت فروش (ریال) قیمت خرید (ریال) تغییر بیشترین کمترین زمان
اکسکوینو
اکسکوینو
DASH / IRR
52,833,006 51,935,742 382,112 (0.73%)
52,977,750
52,401,643
28 مهر 1400 - 00:58
ایرانیکارت
ایرانیکارت
DASH / IRR
53,636,050 51,717,050 279,500 (0.52%)
53,775,800
53,328,600
28 مهر 1400 - 00:56
صرافی
صرافی
DASH / IRR
53,594,920 51,826,820 334,970 (0.63%)
53,762,400
53,259,950
28 مهر 1400 - 00:58
نوبیتکس
نوبیتکس
DASH / IRR
52,651,860 0 323,430 (0.62%)
52,830,030
52,311,980
28 مهر 1400 - 00:56
والکس
والکس
DASH / IRR
52,479,770 60,394,070 20,230 (0.04%)
52,956,980
51,900,000
28 مهر 1400 - 00:56
بیت برگ
بیت برگ
DASH / IRR
52,800,000 51,840,000 575,600 (1.1%)
52,882,500
52,224,400
28 مهر 1400 - 00:58
مستر بیتکس
مستر بیتکس
DASH / IRR
52,757,857 0 528,235 (1.01%)
52,922,812
52,229,622
28 مهر 1400 - 00:57
فینیکس
فینیکس
DASH / IRR
51,181,260 0 0 (0%)
51,181,260
51,181,260
27 مهر 1400 - 19:54
یوبیتکس
یوبیتکس
DASH / IRR
53,889,080 51,519,820 365,420 (0.68%)
54,065,240
53,522,000
28 مهر 1400 - 00:58
انی چنج
انی چنج
DASH / IRR
50,635,980 48,402,640 1,475,020 (2.91%)
52,111,000
50,635,980
26 مهر 1400 - 20:31
بیت 24
بیت 24
DASH / IRR
53,300,220 52,244,770 457,330 (0.87%)
53,494,650
52,842,890
28 مهر 1400 - 00:58
تتر ایران
تتر ایران
DASH / IRR
53,032,700 52,361,400 371,900 (0.71%)
53,226,250
52,660,800
28 مهر 1400 - 00:58
تبدیل
تبدیل
DASH / IRR
33,982,930 0 1,872,720 (5.51%)
36,313,420
33,854,310
14 تیر 1400 - 10:12
آبان تتر
آبان تتر
DASH / IRR
53,127,515 52,647,765 398,965 (0.76%)
53,292,420
52,728,550
28 مهر 1400 - 00:58
ارزبیتکس
ارزبیتکس
DASH / IRR
53,950,880 0 178,930 (0.33%)
53,968,200
53,768,100
28 مهر 1400 - 00:57
بیت پین
بیت پین
DASH / IRR
38,180,240 0 379,670 (0.99%)
38,574,220
37,473,550
07 مرداد 1400 - 11:22
پارسیان ارز
پارسیان ارز
DASH / IRR
52,770,210 0 247,740 (0.47%)
52,962,910
52,494,940
28 مهر 1400 - 00:55
مهران بیت
مهران بیت
DASH / IRR
52,717,500 52,046,550 275,000 (0.52%)
52,937,500
52,442,500
28 مهر 1400 - 00:57
پی 98
پی 98
DASH / IRR
36,732,930 0 1,001,240 (2.8%)
37,482,580
33,264,225
31 تیر 1400 - 19:55
ارزایف
ارزایف
DASH / IRR
50,877,260 0 267,160 (0.53%)
51,084,530
50,610,100
28 مهر 1400 - 00:58
دیجیکس 24
دیجیکس 24
DASH / IRR
54,691,500 53,636,050 313,500 (0.58%)
54,862,500
53,356,550
28 مهر 1400 - 00:57
ارزیپتو
ارزیپتو
DASH / IRR
53,260,160 0 92,520 (0.17%)
53,385,980
52,307,970
28 مهر 1400 - 00:58
تک چنج
تک چنج
DASH / IRR
27,220 0 80 (0.29%)
27,620
27,120
30 شهریور 1400 - 01:01
سلام کریپتو
سلام کریپتو
DASH / IRR
53,017,360 52,117,760 683,500 (1.31%)
53,403,550
52,333,860
28 مهر 1400 - 00:57
گرندکس
گرندکس
DASH / IRR
57,530,100 52,203,240 239,960 (0.42%)
67,338,790
57,200,160
28 مهر 1400 - 00:54
ارزجو
ارزجو
DASH / IRR
53,762,260 0 126,050 (0.24%)
53,883,030
53,585,260
28 مهر 1400 - 00:52
اکس کاپیتال
اکس کاپیتال
DASH / IRR
51,390,740 54,033,860 458,700 (0.9%)
51,605,200
50,932,040
28 مهر 1400 - 00:55
مشهد اکسچنج
مشهد اکسچنج
DASH / IRR
52,868,450 52,196,800 330,600 (0.63%)
53,006,200
52,537,850
28 مهر 1400 - 00:57
اکس نانس
اکس نانس
DASH / IRR
50,335,900 47,886,640 545,160 (1.09%)
50,806,780
49,096,170
13 مهر 1400 - 21:55
دیجی اکسچنج
دیجی اکسچنج
DASH / IRR
49,624,800 0 681,450 (1.39%)
50,242,500
47,598,300
21 مهر 1400 - 20:46
بیتستان
بیتستان
DASH / IRR
53,439,840 52,258,750 553,100 (1.05%)
53,606,840
52,886,740
28 مهر 1400 - 00:57
توران
توران
DASH / IRR
67,515,500 66,537,900 2,285,500 (3.5%)
67,515,500
64,982,500
11 شهریور 1400 - 16:01
بیت میت
بیت میت
DASH / IRR
49,092,930 28,585,190 918,540 (1.91%)
49,691,690
48,174,390
01 مهر 1400 - 08:51
ارز مدرن
ارز مدرن
DASH / IRR
50,019,050 48,057,520 2,536,060 (5.34%)
50,461,220
47,234,620
09 مهر 1400 - 21:45
دیجی بیت
دیجی بیت
DASH / IRR
53,342,440 52,382,940 546,240 (1.03%)
53,485,280
52,796,200
28 مهر 1400 - 00:57
پول نو
پول نو
DASH / IRR
53,229,222 51,744,876 305,118 (0.58%)
53,423,388
52,896,366
28 مهر 1400 - 00:57
آریومکس
آریومکس
DASH / IRR
53,223,790 52,691,100 168,860 (0.32%)
53,549,820
52,907,030
28 مهر 1400 - 00:57
بیت ایمن
بیت ایمن
DASH / IRR
52,910,990 52,384,520 501,430 (0.96%)
53,002,450
52,409,560
28 مهر 1400 - 00:58
دیدکس
دیدکس
DASH / IRR
51,262,000 51,179,000 1,878,000 (3.66%)
53,140,000
50,131,000
19 مهر 1400 - 19:52
رمزکس
رمزکس
DASH / IRR
54,114,090 17,226,303,640 556,000 (1.04%)
54,258,960
53,558,090
28 مهر 1400 - 00:58
ریتابکس
ریتابکس
DASH / IRR
53,149,657 0 277,337 (0.52%)
54,737,555
52,588,074
16 مهر 1400 - 08:31
 رابین کش
رابین کش
DASH / IRR
53,836,420 51,123,070 364,520 (0.68%)
54,004,660
53,471,900
28 مهر 1400 - 00:58
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی