دش

Dash
نرخ فعلی:: 195.54 0.91
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 195.54 0.91
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 195.54 0.91
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دش در بازارهای جهانی

صرافی جفت ارزی قیمت (دلار) قیمت حجم سرمایه در گردش عرضه تقاضا زمان
استکس
استکس
DASH / USDT
$ 194.67 194.63 USDT 163.00 (0%) 164.29 (0.02%)
0.268
164.022
28 مهر 1400 - 01:31
استکس
استکس
DASH / BTC
$ 192.46 0.00300599 BTC 78.00 (0%) 0.83 (0%)
-
0.831
28 مهر 1400 - 01:31
استیک کیوب
استیک کیوب
DASH / BTC
$ 192.16 0.00299000 BTC 10.55 K (8.39%) 227.43 (0.38%)
227.433
-
28 مهر 1400 - 00:58
استیک کیوب
استیک کیوب
DASH / SCC3
$ 186.11 165.00 SCC3 904.00 (0.72%) 638.13 (1.05%)
638.130
-
28 مهر 1400 - 00:58
استیک کیوب
استیک کیوب
DASH / LTC
$ 185.66 1.00 LTC 158.00 (0.13%) 1.48 K (2.44%)
1.476 K
-
28 مهر 1400 - 00:58
ام ای ایکس سی
ام ای ایکس سی
DASH / USDT
$ 190.90 191.00 USDT 2.35 M (0.59%) 1.26 M (0.88%)
735.826 K
527.509 K
28 مهر 1400 - 00:37
اوشن ای ایکس
اوشن ای ایکس
DASH / VET
$ 191.87 1653.00 VET 1.11 M (0.78%) 4.01 K (0.25%)
1.301 K
2.711 K
28 مهر 1400 - 01:31
اوشن ای ایکس
اوشن ای ایکس
DASH / USDT
$ 192.06 191.95 USDT 454.46 K (0.32%) 1.10 K (0.07%)
437.762
661.278
28 مهر 1400 - 01:31
اوکی اکس
اوکی اکس
DASH / ETH
$ 165.03 0.05640000 ETH 316.47 K (0%) 27.88 K (0.06%)
13.767 K
14.115 K
31 شهریور 1400 - 12:49
اوکی اکس
اوکی اکس
DASH / BTC
$ 192.02 0.00299700 BTC 3.29 M (0.07%) 113.99 K (0.14%)
52.934 K
61.060 K
28 مهر 1400 - 00:48
اوکی اکس
اوکی اکس
DASH / USDT
$ 192.16 192.05 USDT 14.85 M (0.32%) 365.44 K (0.47%)
200.060 K
165.384 K
28 مهر 1400 - 00:48
اکس مارکتز
اکس مارکتز
DASH / ETH
$ 191.38 0.05029000 ETH 417.05 K (0.39%) 53.59 K (0.31%)
33.400 K
20.187 K
28 مهر 1400 - 00:58
اکس مارکتز
اکس مارکتز
DASH / BTC
$ 191.34 0.00300200 BTC 325.99 K (0.3%) 47.84 K (0.28%)
16.757 K
31.079 K
28 مهر 1400 - 00:58
اکسمو
اکسمو
DASH / UAH
$ 192.82 5073.72 UAH 78.48 K (0.06%) 158.12 (0%)
88.405
69.717
28 مهر 1400 - 01:30
اکسمو
اکسمو
DASH / BTC
$ 192.13 0.00299803 BTC 400.21 K (0.3%) 28.51 K (0.3%)
20.428 K
8.079 K
28 مهر 1400 - 01:30
اکسمو
اکسمو
DASH / USDT
$ 193.77 193.77 USDT 403.77 K (0.31%) 90.67 K (0.96%)
58.190 K
32.479 K
28 مهر 1400 - 01:30
اکسمو
اکسمو
DASH / USDT
$ 191.98 191.98 USDT 157.31 K (0.12%) 47.54 K (0.5%)
29.767 K
17.775 K
28 مهر 1400 - 01:30
اکسمو
اکسمو
DASH / RUB
$ 182.27 12994.50 RUB 103.87 K (0.08%) 6.98 K (0.07%)
1.289 K
5.695 K
28 مهر 1400 - 01:30
بانککس
بانککس
DASH / BTC
$ 191.81 0.00299100 BTC 41.64 K (0.05%) 31.80 K (1.03%)
31.801 K
-
28 مهر 1400 - 01:31
بانککس
بانککس
DASH / ETH
$ 193.21 0.05061000 ETH 961.95 K (1.05%) 2.83 K (0.09%)
642.992
2.187 K
28 مهر 1400 - 01:31
بای باکس
بای باکس
DASH / BTC
$ 192.24 0.00300932 BTC 662.02 K (0.22%) 0.00 (0%)
-
-
28 مهر 1400 - 00:58
بای باکس
بای باکس
DASH / USDT
$ 192.32 192.25 USDT 155.48 K (0.05%) 0.00 (0%)
-
-
28 مهر 1400 - 00:58
بای باکس
بای باکس
DASH / ETH
$ 256.45 0.06530420 ETH 342.68 K (0.16%) 0.00 (0%)
-
-
15 شهریور 1400 - 19:03
باینانس
باینانس
DASH / BTC
$ 204.66 0.00440200 BTC 5.38 M (0.01%) 331.21 K (0.07%)
153.126 K
178.086 K
18 شهریور 1400 - 00:54
باینانس
باینانس
DASH / BUSD
$ 208.60 204.30 BUSD 2.87 M (0.01%) 221.16 K (0.05%)
106.363 K
114.794 K
17 شهریور 1400 - 23:47
باینانس
باینانس
DASH / ETH
$ 206.09 0.05824000 ETH 384.88 K (0%) 81.14 K (0.02%)
62.543 K
18.596 K
17 شهریور 1400 - 23:47
باینانس
باینانس
DASH / BNB
$ 207.09 0.48850000 BNB 108.25 K (0%) 27.51 K (0.01%)
19.469 K
8.045 K
17 شهریور 1400 - 23:17
باینانس
باینانس
DASH / USDT
$ 189.63 189.60 USDT 16.30 M (0.09%) 1.22 M (0.17%)
693.339 K
522.270 K
27 مهر 1400 - 20:48
باینانس یو اس
باینانس یو اس
DASH / USDT
$ 191.93 191.93 USDT 1.29 M (0.19%) 129.83 K (0.16%)
73.746 K
56.086 K
28 مهر 1400 - 00:48
بی تو بی اکس
بی تو بی اکس
DASH / USDT
$ 190.74 190.74 USDT 6.54 K (0.07%) 0.00 (0%)
-
-
28 مهر 1400 - 00:48
بی تی سی ترک پرو
بی تی سی ترک پرو
DASH / USDT
$ 192.06 192.00 USDT 523.91 K (0.61%) 144.07 K (0.88%)
60.351 K
83.724 K
28 مهر 1400 - 00:58
بی تی سی ترک پرو
بی تی سی ترک پرو
DASH / TRY
$ 190.94 1783.50 TRY 1.98 M (2.29%) 357.93 K (2.19%)
77.313 K
280.615 K
28 مهر 1400 - 00:58
بی دابلیو
بی دابلیو
DASH / USDT
$ 191.87 191.84 USDT 4.02 M (1.22%) 10.97 K (2.99%)
6.336 K
4.633 K
28 مهر 1400 - 01:28
بیت بی
بیت بی
DASH / PLN
$ 188.91 746.00 PLN 52.00 K (0.18%) 62.82 K (0.76%)
12.433 K
50.390 K
28 مهر 1400 - 01:30
بیت بی
بیت بی
DASH / BTC
$ 191.75 0.00299000 BTC 781.00 (0%) 8.82 K (0.11%)
8.647 K
173.606
28 مهر 1400 - 01:30
بیت بی
بیت بی
DASH / EUR
$ 197.40 169.99 EUR 90.00 (0%) 203.12 (0%)
-
203.122
28 مهر 1400 - 01:30
بیت بی
بیت بی
DASH / USDT
$ 180.46 180.46 USDT 1.00 (0%) 4.33 K (0.07%)
4.332 K
-
19 مهر 1400 - 17:29
بیت رو
بیت رو
DASH / XRP
$ 193.58 177.68 XRP 1.88 M (0.13%) 246.43 K (0.75%)
72.725 K
173.706 K
28 مهر 1400 - 01:28
بیت فینکس
بیت فینکس
DASH / USDT
$ 190.41 190.41 USDT 1.24 M (0.11%) 2.30 M (0.3%)
1.269 M
1.030 M
28 مهر 1400 - 00:48
بیت فینکس
بیت فینکس
DASH / BTC
$ 190.46 0.00297020 BTC 167.62 K (0.01%) 1.15 M (0.15%)
605.385 K
549.002 K
28 مهر 1400 - 00:48
بیت مارت
بیت مارت
DASH / ETH
$ 232.17 0.07407000 ETH 28.26 M (4.19%) 46.15 K (0.29%)
27.488 K
18.660 K
05 شهریور 1400 - 16:00
بیت مارت
بیت مارت
DASH / USDT
$ 190.97 190.90 USDT 10.68 M (1.62%) 7.49 K (0.03%)
3.231 K
4.257 K
28 مهر 1400 - 00:58
بیت مارت
بیت مارت
DASH / BTC
$ 192.59 0.00300700 BTC 4.35 M (0.66%) 1.27 K (0.01%)
324.521
944.673
28 مهر 1400 - 00:58
بیت هامب گلوبال
بیت هامب گلوبال
DASH / BTC
$ 194.27 0.00303200 BTC 502.10 K (0.17%) 121.73 (0.01%)
0.000
121.730
28 مهر 1400 - 01:35
بیت هامب گلوبال
بیت هامب گلوبال
DASH / USDT
$ 191.87 191.77 USDT 2.11 M (0.71%) 1.35 K (0.14%)
654.636
693.043
28 مهر 1400 - 01:35
بیت هامب گلوبال
بیت هامب گلوبال
DASH / ETH
$ 191.05 0.05006000 ETH 389.24 K (0.13%) 305.09 (0.03%)
224.620
80.466
28 مهر 1400 - 01:35
بیت یو بی یو
بیت یو بی یو
DASH / ETH
$ 191.86 0.05032000 ETH 13.67 K (0.14%) 940.87 (0.2%)
628.908
311.960
28 مهر 1400 - 01:35
بیت یو بی یو
بیت یو بی یو
DASH / USDT
$ 191.91 191.90 USDT 219.63 K (2.21%) 74.85 K (15.97%)
47.756 K
27.096 K
28 مهر 1400 - 01:35
بیت یو بی یو
بیت یو بی یو
DASH / BTC
$ 191.94 0.00300000 BTC 343.62 K (3.45%) 4.56 K (0.97%)
1.938 K
2.626 K
28 مهر 1400 - 01:35
بیتمکس
بیتمکس
DASH / USDT
$ 191.04 191.13 USDT 163.91 K (0.09%) 9.23 K (0.04%)
7.551 K
1.678 K
28 مهر 1400 - 00:58
بیککس
بیککس
DASH / BTC
$ 185.52 0.00302000 BTC 498.97 K (0.05%) 12.61 K (0.04%)
5.889 K
6.716 K
27 مهر 1400 - 00:24
بیککس
بیککس
DASH / USDT
$ 191.89 191.80 USDT 6.00 M (0.78%) 238.06 K (0.83%)
131.321 K
106.739 K
28 مهر 1400 - 01:28
تایدکس
تایدکس
DASH / USDT
$ 192.47 192.40 USDT 619.02 K (9.97%) 18.21 K (8.04%)
8.797 K
9.414 K
28 مهر 1400 - 01:35
تایدکس
تایدکس
DASH / BTC
$ 850.95 0.01330395 BTC 15.00 (OUTLIER) 0.00 (OUTLIER)
-
-
28 مهر 1400 - 01:35
تریداوگر
تریداوگر
DASH / BTC
$ 196.22 0.00306659 BTC 266.00 (0.01%) 197.23 (0.1%)
-
197.233
28 مهر 1400 - 01:35
دراگون ای ایکس
دراگون ای ایکس
DASH / BTC
$ 191.10 0.00298700 BTC 1.97 M (0.59%) 0.00 (0%)
-
-
28 مهر 1400 - 01:35
دکس ترید
دکس ترید
DASH / BTC
$ 191.80 0.00300900 BTC 59.21 K (0.03%) 74.45 K (0.18%)
27.686 K
46.764 K
28 مهر 1400 - 01:28
دکس ترید
دکس ترید
DASH / USDT
$ 191.67 191.69 USDT 372.79 K (0.19%) 102.33 K (0.24%)
39.829 K
62.501 K
28 مهر 1400 - 01:28
دکس ترید
دکس ترید
DASH / ETH
$ 190.76 0.04999100 ETH 25.24 K (0.01%) 13.84 K (0.03%)
8.079 K
5.765 K
28 مهر 1400 - 00:27
دیجی فینکس
دیجی فینکس
DASH / BTC
$ 190.94 0.00297100 BTC 324.75 K (0.04%) 411.87 K (0.3%)
205.054 K
206.816 K
28 مهر 1400 - 00:48
دیجی فینکس
دیجی فینکس
DASH / ETH
$ 190.77 0.05000300 ETH 60.53 K (0.01%) 115.44 K (0.08%)
86.371 K
29.066 K
28 مهر 1400 - 00:48
دیجی فینکس
دیجی فینکس
DASH / USDT
$ 190.73 190.83 USDT 5.99 M (0.83%) 859.28 K (0.62%)
479.495 K
379.787 K
28 مهر 1400 - 00:48
زد بی
زد بی
DASH / USDT
$ 190.92 190.93 USDT 9.22 M (0.49%) 504.32 K (5.29%)
261.366 K
242.958 K
28 مهر 1400 - 00:58
زد بی
زد بی
DASH / QC
$ 2353.41 980.51 QC 1.73 M (OUTLIER) 0.00 (OUTLIER)
-
-
07 مهر 1400 - 04:53
ساوث اکسچنج
ساوث اکسچنج
DASH / USDC
$ 191.18 191.40 USDC 9.00 (0.01%) 1.30 K (1.21%)
847.855
449.053
28 مهر 1400 - 01:35
ساوث اکسچنج
ساوث اکسچنج
DASH / USDT
$ 189.68 189.68 USDT 187.00 (0.2%) 1.28 K (1.19%)
387.690
890.079
28 مهر 1400 - 01:35
ساوث اکسچنج
ساوث اکسچنج
DASH / LTC
$ 192.28 1.03 LTC 25.00 (0.03%) 113.70 (0.11%)
0.028
113.677
28 مهر 1400 - 01:35
ساوث اکسچنج
ساوث اکسچنج
DASH / BTC
$ 192.52 0.00300699 BTC 1.50 K (1.64%) 6.19 K (5.79%)
3.742 K
2.449 K
28 مهر 1400 - 01:35
سی ای اکس
سی ای اکس
DASH / USDT
$ 191.42 191.39 USDT 3.34 K (0.01%) 3.79 K (0.01%)
1.474 K
2.317 K
28 مهر 1400 - 01:28
سی ای اکس
سی ای اکس
DASH / EUR
$ 191.42 164.84 EUR 3.86 K (0.01%) 4.26 K (0.01%)
2.701 K
1.555 K
28 مهر 1400 - 01:28
سی ای اکس
سی ای اکس
DASH / BTC
$ 194.88 0.00304800 BTC 1.25 K (0%) 1.77 K (0%)
-
1.775 K
28 مهر 1400 - 01:28
سی ای اکس
سی ای اکس
DASH / USDT
$ 191.73 191.73 USDT 152.18 K (0.39%) 59.59 K (0.13%)
35.453 K
24.140 K
28 مهر 1400 - 01:28
سیرکس24
سیرکس24
DASH / BTC
$ 189.39 0.00296000 BTC 346.00 (0.01%) 997.99 (0.3%)
997.989
-
28 مهر 1400 - 01:31
فیلیکسو
فیلیکسو
DASH / BTC
$ 193.18 0.00302000 BTC 26.70 K (2.39%) 408.18 (0.06%)
98.327
309.854
28 مهر 1400 - 01:35
لاتوکن
لاتوکن
DASH / BTC
$ 192.26 0.00301000 BTC 113.11 K (0.31%) 223.32 K (1%)
193.141 K
30.176 K
28 مهر 1400 - 01:28
لاتوکن
لاتوکن
DASH / USDT
$ 191.72 191.72 USDT 938.25 K (2.58%) 31.19 K (0.14%)
10.983 K
20.210 K
28 مهر 1400 - 01:28
لایت بیت
لایت بیت
DASH / EUR
$ 191.50 164.91 EUR 17.71 K (0.39%) 0.00 (0%)
-
-
28 مهر 1400 - 01:28
لیکه اکسچنج
لیکه اکسچنج
DASH / USDT
$ 154.50 154.50 USDT 665.00 (FEELESS) 0.00 (FEELESS)
-
-
23 مهر 1400 - 14:29
لیکه اکسچنج
لیکه اکسچنج
DASH / BTC
$ 59.12 0.00100100 BTC 6.00 (FEELESS) 0.00 (FEELESS)
-
-
23 مهر 1400 - 14:29
لیکوئید
لیکوئید
DASH / USDT
$ 191.67 191.68 USDT 26.34 K (0.02%) 15.11 K (0.03%)
1.958 K
13.155 K
28 مهر 1400 - 01:28
لیکوئید
لیکوئید
DASH / BTC
$ 189.13 0.00296587 BTC 18.62 K (0.01%) 8.18 K (0.02%)
-
8.175 K
28 مهر 1400 - 01:28
لیکوئید
لیکوئید
DASH / USDT
$ 191.50 191.50 USDT 23.47 K (0.02%) 17.84 K (0.04%)
1.947 K
15.890 K
28 مهر 1400 - 01:28
مرکاتوکس
مرکاتوکس
DASH / BTC
$ 202.79 0.00316544 BTC 210.57 K (0.62%) 0.00 (0%)
-
-
28 مهر 1400 - 01:28
نایس هش
نایس هش
DASH / BTC
$ 192.10 0.00300109 BTC () ()
-
-
28 مهر 1400 - 01:35
نواداکس
نواداکس
DASH / USDT
$ 191.74 191.65 USDT 31.00 (0%) 15.77 K (0.39%)
7.755 K
8.012 K
28 مهر 1400 - 01:31
نواداکس
نواداکس
DASH / BTC
$ 164.84 0.00375400 BTC 99.00 (0%) 11.73 K (0.33%)
5.488 K
6.243 K
05 مهر 1400 - 04:57
نواداکس
نواداکس
DASH / BRL
$ 192.28 1060.00 BRL 5.75 K (0.08%) 5.65 K (0.14%)
403.434
5.242 K
28 مهر 1400 - 01:31
نومینکس
نومینکس
DASH / ETH
$ 199.69 0.05466000 ETH 15.00 (0.01%) 18.54 K (0.26%)
-
18.542 K
16 مهر 1400 - 12:29
نومینکس
نومینکس
DASH / USDT
$ 196.53 196.55 USDT 1.29 K (0.59%) 90.33 K (1.27%)
8.789 K
81.538 K
16 مهر 1400 - 12:29
هات بیت
هات بیت
DASH / USDT
$ 239.03 239.05 USDT 488.43 K (0.19%) 214.31 K (0.7%)
90.597 K
123.715 K
11 شهریور 1400 - 11:00
هات بیت
هات بیت
DASH / BTC
$ 239.66 0.00482700 BTC 58.89 K (0.02%) 32.46 K (0.11%)
24.243 K
8.216 K
11 شهریور 1400 - 11:00
هات بیت
هات بیت
DASH / ETH
$ 238.46 0.06335500 ETH 122.83 K (0.05%) 9.83 K (0.03%)
6.272 K
3.563 K
11 شهریور 1400 - 11:00
هوبی گلوبال
هوبی گلوبال
DASH / USDT
$ 191.88 191.78 USDT 8.41 M (0.25%) 285.31 K (0.26%)
190.822 K
94.483 K
28 مهر 1400 - 00:48
هوبی گلوبال
هوبی گلوبال
DASH / HT
$ 215.30 14.61 HT 11.93 K (0%) 103.19 K (0.09%)
101.941 K
1.251 K
25 شهریور 1400 - 06:49
هوبی گلوبال
هوبی گلوبال
DASH / BTC
$ 188.96 0.00310800 BTC 250.79 K (0.01%) 87.80 K (0.07%)
43.084 K
44.719 K
25 مهر 1400 - 16:47
هوبی گلوبال
هوبی گلوبال
DASH / HUSD
$ 204.53 203.38 HUSD 267.58 K (0%) 8.57 K (0.01%)
2.445 K
6.124 K
17 شهریور 1400 - 23:47
هوو
هوو
DASH / USDT
$ 192.18 192.17 USDT 407.87 K (0.07%) 79.43 K (0.88%)
37.179 K
42.256 K
28 مهر 1400 - 01:31
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
DASH / BTC
$ 190.74 0.00297200 BTC 4.18 M (0.21%) 1.74 M (0.48%)
550.168 K
1.185 M
28 مهر 1400 - 00:48
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
DASH / USDT
$ 190.85 190.92 USDT 16.66 M (0.84%) 2.10 M (0.58%)
693.266 K
1.405 M
28 مهر 1400 - 00:48
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
DASH / ETH
$ 190.58 0.04994500 ETH 679.82 K (0.03%) 1.02 M (0.28%)
522.814 K
500.107 K
28 مهر 1400 - 00:48
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
DASH / EOS
$ 192.12 43.52 EOS 81.00 (0%) 901.00 K (0.25%)
409.026 K
491.971 K
28 مهر 1400 - 00:48
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
DASH / EURS
$ 186.47 163.64 EURS 0.00 (0%) 742.56 K (0.21%)
14.026 K
728.530 K
27 مهر 1400 - 05:47
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
DASH / BCH
$ 187.81 0.30696000 BCH 0.00 (0%) 166.58 K (0.05%)
164.902 K
1.681 K
28 مهر 1400 - 00:48
وایت بیت
وایت بیت
DASH / USDT
$ 191.35 191.35 USDT 199.32 K (0.03%) 680.57 K (0.73%)
388.407 K
292.167 K
28 مهر 1400 - 00:48
وایت بیت
وایت بیت
DASH / BTC
$ 191.16 0.00298900 BTC 41.96 K (0.01%) 196.07 K (0.21%)
112.027 K
84.041 K
28 مهر 1400 - 00:48
وایت بیت
وایت بیت
DASH / USDT
$ 191.41 191.32 USDT 1.09 M (0.14%) 708.38 K (0.76%)
403.915 K
304.461 K
28 مهر 1400 - 00:48
وزیرکس
وزیرکس
DASH / USDT
$ 191.10 191.00 USDT 10.18 K (0.05%) 4.96 K (0.16%)
-
4.963 K
28 مهر 1400 - 01:31
وزیرکس
وزیرکس
DASH / BTC
$ 195.71 0.00305200 BTC 145.00 (0%) 12.93 K (0.41%)
-
12.926 K
28 مهر 1400 - 01:31
وین داکس
وین داکس
DASH / USDT
$ 299.50 299.00 USDT 0.00 (0%) 9.58 (0%)
-
9.584
08 شهریور 1400 - 20:00
پولونیکس
پولونیکس
DASH / USDC
$ 191.00 191.21 USDC 2.96 K (0%) 6.53 K (0.04%)
47.060
6.484 K
28 مهر 1400 - 00:58
پولونیکس
پولونیکس
DASH / USDT
$ 191.81 191.77 USDT 78.71 K (0.04%) 72.61 K (0.45%)
50.351 K
22.263 K
28 مهر 1400 - 00:58
پولونیکس
پولونیکس
DASH / BTC
$ 191.89 0.00299647 BTC 66.75 K (0.03%) 41.56 K (0.26%)
24.513 K
17.047 K
28 مهر 1400 - 00:58
کراکن
کراکن
DASH / EUR
$ 192.76 166.19 EUR 344.49 K (0.02%) 391.85 K (0.13%)
222.959 K
168.890 K
24 مهر 1400 - 08:49
کراکن
کراکن
DASH / USDT
$ 190.96 190.96 USDT 1.63 M (0.13%) 1.20 M (0.4%)
666.696 K
529.370 K
28 مهر 1400 - 00:48
کراکن
کراکن
DASH / BTC
$ 187.73 0.00313000 BTC 177.83 K (0.01%) 344.51 K (0.11%)
214.502 K
130.011 K
23 مهر 1400 - 19:48
کوکوین
کوکوین
DASH / USDT
$ 192.14 192.14 USDT 1.31 M (0.06%) 410.89 K (0.5%)
151.881 K
259.007 K
28 مهر 1400 - 01:35
کوکوین
کوکوین
DASH / BTC
$ 192.07 0.00299500 BTC 139.09 K (0.01%) 121.34 K (0.15%)
77.205 K
44.133 K
28 مهر 1400 - 01:35
کوکوین
کوکوین
DASH / KCS
$ 192.76 13.81 KCS 6.20 K (0%) 7.26 K (0.01%)
5.568 K
1.689 K
28 مهر 1400 - 01:35
کوکوین
کوکوین
DASH / ETH
$ 192.45 0.05041000 ETH 59.45 K (0%) 78.87 K (0.1%)
53.254 K
25.619 K
28 مهر 1400 - 01:35
کوین بیس پرو
کوین بیس پرو
DASH / BTC
$ 190.37 0.00347738 BTC 189.06 K (0%) 88.18 K (0.04%)
52.379 K
35.805 K
16 مهر 1400 - 16:48
کوین بیس پرو
کوین بیس پرو
DASH / USDT
$ 190.91 190.91 USDT 1.67 M (0.04%) 812.49 K (0.23%)
406.234 K
406.251 K
28 مهر 1400 - 00:48
کوین تایگر
کوین تایگر
DASH / USDT
$ 190.90 190.89 USDT 2.91 M (1.43%) 207.06 K (0.69%)
104.281 K
102.780 K
28 مهر 1400 - 00:58
کوین دی سی اکس
کوین دی سی اکس
DASH / BNB
$ 191.97 0.39610000 BNB 143.04 K (0.01%) 55.71 K (0.12%)
51.199 K
4.506 K
28 مهر 1400 - 01:35
کوین دیل
کوین دیل
DASH / BTC
$ 191.33 0.00300000 BTC 1.41 K (0.01%) 0.00 (0%)
-
-
27 مهر 1400 - 23:08
کوین فیلد
کوین فیلد
DASH / CAD
$ 191.95 237.58 CAD 23.54 K (0.15%) 4.20 K (0.05%)
2.173 K
2.030 K
28 مهر 1400 - 01:31
کوین فیلد
کوین فیلد
DASH / XRP
$ 194.46 177.78 XRP 1.21 K (0.01%) 2.30 K (0.03%)
1.405 K
894.328
28 مهر 1400 - 01:31
کوین فیلد
کوین فیلد
DASH / USDT
$ 192.00 192.00 USDT 92.42 K (0.6%) 4.73 K (0.06%)
3.960 K
768.000
28 مهر 1400 - 01:31
کوین فیلد
کوین فیلد
DASH / USDT
$ 191.93 191.84 USDT 107.84 K (0.7%) 5.40 K (0.06%)
3.992 K
1.413 K
28 مهر 1400 - 01:31
کوین میت
کوین میت
DASH / CZK
$ 191.88 4209.00 CZK 6.27 K (0.33%) 22.41 K (0.94%)
13.341 K
9.068 K
28 مهر 1400 - 01:31
کوین میت
کوین میت
DASH / EUR
$ 192.23 165.54 EUR 1.02 K (0.05%) 5.65 K (0.24%)
2.199 K
3.455 K
28 مهر 1400 - 01:31
کوین میت
کوین میت
DASH / BTC
$ 193.57 0.00302000 BTC 42.00 (0%) 6.45 K (0.27%)
2.938 K
3.514 K
28 مهر 1400 - 01:31
کوینکس
کوینکس
DASH / BCH
$ 192.39 0.31322251 BCH 10.53 K (0.01%) 4.27 K (0.04%)
1.572 K
2.699 K
28 مهر 1400 - 01:30
کوینکس
کوینکس
DASH / USDT
$ 191.98 191.94 USDT 282.97 K (0.32%) 74.36 K (0.62%)
51.926 K
22.439 K
28 مهر 1400 - 01:30
کوینکس
کوینکس
DASH / BTC
$ 192.36 0.00300359 BTC 54.66 K (0.06%) 5.26 K (0.04%)
2.566 K
2.699 K
28 مهر 1400 - 01:01
کیتکس
کیتکس
DASH / BTC
$ 191.51 0.00299330 BTC 5.21 M (2.01%) 37.54 K (2.31%)
2.295 K
35.240 K
28 مهر 1400 - 01:31
گراویکس
گراویکس
DASH / BTC
$ 231.77 0.00361944 BTC 24.00 (0.01%) 197.58 (0.62%)
-
197.585
28 مهر 1400 - 01:35
گیت دات آی او
گیت دات آی او
DASH / BTC
$ 198.21 0.00426100 BTC 821.00 (0%) 6.71 K (0.01%)
6.712 K
-
18 شهریور 1400 - 00:03
گیت دات آی او
گیت دات آی او
DASH / USDT
$ 191.83 191.76 USDT 2.28 M (0.19%) 1.21 M (0.8%)
590.930 K
623.473 K
28 مهر 1400 - 01:28
یوبیت
یوبیت
DASH / YO
$ 161.69 0.06413459 YO 1.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
22 مهر 1400 - 21:35
یوبیت
یوبیت
DASH / BTC
$ 196.88 0.00307727 BTC 102.81 M (25%) 491.13 (0.2%)
-
491.133
28 مهر 1400 - 01:35
یوبیت
یوبیت
DASH / USDT
$ 196.57 196.57 USDT 6.15 K (0%) 1.52 K (0.61%)
-
1.525 K
28 مهر 1400 - 01:35
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی