دارک مجیک

DarkMagick
نرخ فعلی:: 0.045473 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.045473 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.045473 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دارک مجیک

در حال حاضر قیمت دارک مجیک چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دارک مجیک 0.045473 دلار می باشد

قیمت دارک مجیک روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دارک مجیک روز گذشته برابر با 0.045473 دلار بود

قیمت دارک مجیک نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دارک مجیک نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

نرخ بازگشایی قیمت دارک مجیک در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دارک مجیک برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دارک مجیک به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.045473 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دارک مجیک به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.044162 دلار

قیمت دارک مجیک نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دارک مجیک در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 دلار دارک مجیک نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دارک مجیک نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دارک مجیک در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 دلار دارک مجیک نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دارک مجیک نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دارک مجیک در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 آبان 1400  با رقم 0.035657 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 27.52 درصدی یا 0.009816 دلار دارک مجیک نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دارک مجیک نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دارک مجیک در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 آبان 1400  با رقم 0.035657 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 27.52 درصدی یا 0.009816 دلار دارک مجیک نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دارک مجیک نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دارک مجیک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 آبان 1400  با رقم 0.035657 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 27.52 درصدی یا 0.009816 دلار دارک مجیک نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دارک مجیک تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دارک مجیک برابر است با 0.06222 دلار که در تاریخ یکشنبه 23 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دارک مجیک چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دارک مجیک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.31016 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دارک مجیک چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به دارک مجیک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دارک مجیک چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دارک مجیک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 27.52 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دارک مجیک چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دارک مجیک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  27.52 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دارک مجیک چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دارک مجیک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 27.52 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دارک مجیک نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.31  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دارک مجیک، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دارک مجیک نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.1 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دارک مجیک، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دارک مجیک نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دارک مجیک،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دارک مجیک نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 26.38 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دارک مجیک،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دارک مجیک نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 39.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دارک مجیک،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دارک مجیک نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 44.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دارک مجیک،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دارک مجیک نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 52.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دارک مجیک،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دارک مجیک

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین