دائو استک

DAOstack
نرخ فعلی:: 0.059180 3.29
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.059180 3.29
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.059180 3.29
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دائو استک در روز جاری

۰۱:۵۰:۳۱
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.059180 01:50:31 0.0001 0.19% 0.0019 3.29% 0.0019 3.29% 0.016 -
0.059292 01:35:29 0.0005 0.83% 0.002 3.49% 0.002 3.49% 0.0158 -
0.058805 01:28:32 0.0001 0.22% 0.0015 2.64% 0.0015 2.64% 0.0163 -
0.058933 01:22:59 0.0006 1.07% 0.0016 2.86% 0.0016 2.86% 0.0162 -
0.059562 01:10:49 0.0001 0.17% 0.0023 3.96% 0.0023 3.96% 0.0156 -
0.059664 01:08:03 0.0006 0.96% 0.0024 4.13% 0.0024 4.13% 0.0155 -
0.059098 00:49:52 0.0003 0.47% 0.0018 3.15% 0.0018 3.15% 0.016 -
0.058824 00:34:59 0.0004 0.67% 0.0015 2.67% 0.0015 2.67% 0.0163 -
0.059218 00:28:28 0.0017 2.92% 0.0019 3.36% 0.0019 3.36% 0.0159 -
0.057538 00:19:43 0.0002 0.42% 0.0002 0.42% 0.0002 0.42% 0.0176 -
0.057295 00:16:49 - - - - - - 0.0178 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی