دای

Dai
نرخ فعلی:: 0.998009 0.2
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.998009 0.2
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.998009 0.2
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۷:۴۵:۰۱

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دای 0.0020 0.0020 0.0020 0.0026 0.0149 0.0043

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.002 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.002 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.2%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.002 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.002 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.2%

نقشه پراکنش جغرافیایی دای

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی