دای

Dai
نرخ فعلی:: 0.999642 0.04
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.999642 0.04

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.999642 0.04

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

دای در بازارهای جهانی

صرافی جفت ارزی قیمت (دلار) قیمت حجم سرمایه در گردش عرضه تقاضا زمان
 آپ بیت
آپ بیت
upbit
DAI / BTC
$ 0.999142 0.00001700 BTC 479.67 K (0.05%) 34.21 K (0.14%)
11.629 K
22.577 K
09 آذر 1400 - 19:10
آوی
آوی
aave
DAI / ETH
$ 1.09 0.00024610 ETH 5.50 K (0.48%) 0.00 (0%)
-
-
08 آذر 1400 - 22:26
اف تی ایکس
اف تی ایکس
ftx
DAI / USDT
$ 1.00 0.99990000 USDT 800.18 K (0.07%) 1.16 M (0.6%)
708.292 K
455.148 K
27 دی 1400 - 13:41
اف تی ایکس
اف تی ایکس
ftx
DAI / USDT
$ 1.00 1.00 USDT 487.39 K (0.04%) 2.66 M (1.37%)
1.123 M
1.540 M
27 دی 1400 - 13:41
اف تی ایکس یو اس
اف تی ایکس یو اس
ftx-us
DAI / USDT
$ 1.00 1.00 USDT 387.00 (0%) 1.61 M (0.33%)
866.552 K
741.738 K
27 دی 1400 - 13:41
اف تی ایکس یو اس
اف تی ایکس یو اس
ftx-us
DAI / USDT
$ 1.00 0.99950000 USDT 3.53 K (0%) 1.62 M (0.33%)
769.581 K
853.320 K
27 دی 1400 - 13:41
ام ای ایکس سی
ام ای ایکس سی
mexc-global
DAI / USDT
$ 1.00 0.99990000 USDT 245.25 K (0.06%) 190.28 K (0.12%)
80.474 K
109.810 K
27 دی 1400 - 13:34
اوکی اکس
اوکی اکس
okex
DAI / USDT
$ 1.00 1.00 USDT 275.35 K (0.01%) 414.55 K (0.5%)
130.636 K
283.912 K
27 دی 1400 - 13:41
اوکی کوین
اوکی کوین
okcoin
DAI / USDT
$ 1.00 1.00 USDT 25.10 K (0.05%) 134.61 K (0.59%)
43.803 K
90.807 K
09 آذر 1400 - 19:10
این دوداکس
این دوداکس
indodax
DAI / IDR
$ 0.996122 14280.00 IDR 35.41 K (0.06%) 16.06 K (0.09%)
3.879 K
12.183 K
09 آذر 1400 - 19:10
بالانسر
بالانسر
balancer
DAI / USDC
$ 0.993204 0.99357910 USDC 7.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
19 مهر 1400 - 05:27
بالانسر
بالانسر
balancer
DAI / ETH
$ 0.867460 0.00024222 ETH 41.70 K (0.83%) 0.00 (0%)
-
-
19 مهر 1400 - 20:57
بالانسر (v1)
بالانسر (v1)
balancer-v1
DAI / METRIC
$ 0.991558 0.54659696 METRIC 1.81 K (0.01%) 0.00 (0%)
-
-
09 آذر 1400 - 19:38
بالانسر (v1)
بالانسر (v1)
balancer-v1
DAI / BUILD
$ 0.994798 0.14827138 BUILD 843.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
07 آذر 1400 - 00:25
بالانسر (v1)
بالانسر (v1)
balancer-v1
DAI / ETH
$ 0.988718 0.00021078 ETH 25.81 K (0.1%) 0.00 (0%)
-
-
09 آذر 1400 - 19:38
بالانسر (v1)
بالانسر (v1)
balancer-v1
DAI / METRIC
$ 0.991558 0.54659696 METRIC 1.81 K (0.01%) 0.00 (0%)
-
-
09 آذر 1400 - 19:38
بالانسر (v1)
بالانسر (v1)
balancer-v1
DAI / BUILD
$ 0.994798 0.14827138 BUILD 843.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
07 آذر 1400 - 00:25
بالانسر (v1)
بالانسر (v1)
balancer-v1
DAI / ETH
$ 0.988718 0.00021078 ETH 25.81 K (0.1%) 0.00 (0%)
-
-
09 آذر 1400 - 19:38
بامبو ریلی
بامبو ریلی
bamboo-relay
DAI / USDC
$ 0.999001 0.99765400 USDC 234.00 (0.08%) 23.87 K (4.69%)
19.980 K
3.893 K
18 شهریور 1400 - 13:28
باینانس یو اس
باینانس یو اس
binance-us
DAI / USDT
$ 1.00 1.00 USDT 249.25 K (0.07%) 739.15 K (0.65%)
329.909 K
409.242 K
27 دی 1400 - 13:41
بیت فینکس
بیت فینکس
bitfinex
DAI / ETH
$ 1.00 0.00030610 ETH 4.41 K (0%) 706.42 K (0.12%)
525.637 K
180.784 K
27 دی 1400 - 13:41
بیت فینکس
بیت فینکس
bitfinex
DAI / BTC
$ 1.00 0.00002331 BTC 29.67 K (0.01%) 679.01 K (0.12%)
522.822 K
156.191 K
27 دی 1400 - 13:41
بیت فینکس
بیت فینکس
bitfinex
DAI / USDT
$ 1.00 1.00 USDT 137.39 K (0.03%) 856.70 K (0.15%)
628.306 K
228.394 K
27 دی 1400 - 13:41
بیترکس
بیترکس
bittrex
DAI / USDT
$ 1.00 1.00 USDT 10.00 (0%) 213.46 K (0.47%)
178.825 K
34.632 K
27 دی 1400 - 13:26
بیترکس
بیترکس
bittrex
DAI / BTC
$ 1.01 0.00002340 BTC 1.07 K (0%) 34.89 K (0.08%)
1.798 K
33.097 K
27 دی 1400 - 13:26
بیترکس
بیترکس
bittrex
DAI / USDT
$ 1.00 1.00 USDT 468.00 (0%) 80.25 K (0.18%)
34.125 K
46.121 K
27 دی 1400 - 13:26
بیترکس
بیترکس
bittrex
DAI / ETH
$ 1.01 0.00030784 ETH 84.00 (0%) 42.92 K (0.1%)
3.090 K
39.834 K
27 دی 1400 - 13:26
بیتس تامپ
بیتس تامپ
bitstamp
DAI / USDT
$ 1.00 1.00 USDT 48.84 K (0.03%) 159.43 K (0.2%)
63.154 K
96.273 K
27 دی 1400 - 13:34
بیتسو
بیتسو
bitso
DAI / MXN
$ 1.01 20.49 MXN 24.98 K (0.4%) 80.40 K (0.63%)
54.647 K
25.748 K
27 دی 1400 - 13:18
جمنای
جمنای
gemini
DAI / USDT
$ 1.00 1.00 USDT 377.10 K (0.37%) 2.04 M (2.73%)
126.964 K
1.918 M
27 دی 1400 - 13:26
دو دو
دو دو
dodo
DAI / USDT
$ 1.00 0.99991514 USDT 5.46 M (21.07%) 0.00 (0%)
-
-
27 دی 1400 - 13:34
دو دو بی اس سی
دو دو بی اس سی
dodo-bsc
DAI / BUSD
$ 67.32 66.38 BUSD 1.00 (OUTLIER) 0.00 (OUTLIER)
-
-
14 آبان 1400 - 08:32
دو دو بی اس سی
دو دو بی اس سی
dodo-bsc
DAI / USDT
$ 1.00 0.99969802 USDT 0.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
02 مهر 1400 - 08:05
دی اف وای ان
دی اف وای ان
dfyn
DAI / USDT
$ 1.00 1.00 USDT 991.00 (0.03%) 0.00 (0%)
-
-
27 دی 1400 - 13:34
دی وای دی اکس
دی وای دی اکس
dydx
DAI / USDC
$ 0.999366 1.00 USDC 3.00 (0%) 148.07 K (27.3%)
79.218 K
68.857 K
21 مهر 1400 - 14:01
سوشی سواپ
سوشی سواپ
sushiswap
DAI / ETH
$ 0.989493 0.00021053 ETH 15.50 M (4.23%) 0.00 (0%)
-
-
09 آذر 1400 - 18:57
سی ای اکس
سی ای اکس
cex-io
DAI / USDT
$ 0.996800 0.99680000 USDT 1.54 K (0.01%) 384.34 K (0.76%)
194.150 K
190.192 K
27 دی 1400 - 13:26
سی ای اکس
سی ای اکس
cex-io
DAI / USDT
$ 0.998646 0.99640000 USDT 9.00 (0%) 382.05 K (0.76%)
191.839 K
190.213 K
27 دی 1400 - 13:26
شیبا سواپ
شیبا سواپ
shibaswap
DAI / ETH
$ 0.999041 0.00021182 ETH 1.87 M (3.23%) 0.00 (0%)
-
-
09 آذر 1400 - 18:57
لوپرینگ اکسچنج
لوپرینگ اکسچنج
loopring-exchange
DAI / USDT
$ 7.74 7.72 USDT 46.00 (OUTLIER) 0.00 (OUTLIER)
-
-
24 دی 1400 - 18:56
مونی سواپ
مونی سواپ
mooniswap
DAI / ETH
$ 0.979167 0.00030357 ETH 6.00 (3.41%) 0.00 (0%)
-
-
24 دی 1400 - 16:27
هات بیت
هات بیت
hotbit
DAI / USDT
$ 0.998535 0.99662300 USDT 901.34 K (0.5%) 411.99 K (2.59%)
200.189 K
211.802 K
03 آذر 1400 - 12:26
هوبی گلوبال
هوبی گلوبال
huobi-global
DAI / USDT
$ 1.00 1.00 USDT 332.09 K (0.03%) 143.33 K (0.16%)
78.246 K
65.083 K
27 دی 1400 - 13:41
هوبی گلوبال
هوبی گلوبال
huobi-global
DAI / HUSD
$ 1.00 1.00 HUSD 1.41 K (0%) 15.34 K (0.02%)
6.970 K
8.366 K
27 دی 1400 - 13:41
وان اینچ
وان اینچ
1inch
DAI / TUSD
$ 1.00 0.99998300 TUSD 86.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
16 شهریور 1400 - 10:55
وان اینچ
وان اینچ
1inch
DAI / YFI
$ 0.962782 0.00003331 YFI 70.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
11 آذر 1400 - 04:07
وان اینچ
وان اینچ
1inch
DAI / AAVE
$ 0.984917 0.00349256 AAVE 4.89 K (0.17%) 0.00 (0%)
-
-
07 دی 1400 - 14:07
وان اینچ
وان اینچ
1inch
DAI / USDC
$ 0.999458 1.00 USDC 1.04 K (0.08%) 0.00 (0%)
-
-
10 آذر 1400 - 02:28
وان اینچ
وان اینچ
1inch
DAI / USDT
$ 1.01 0.99938515 USDT 4.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
08 آذر 1400 - 00:28
وان اینچ
وان اینچ
1inch
DAI / SNX
$ 0.912936 0.15901030 SNX 3.96 K (0.09%) 0.00 (0%)
-
-
15 آذر 1400 - 10:07
وان اینچ
وان اینچ
1inch
DAI / SUSHI
$ 1.01 0.07925321 SUSHI 5.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
13 آبان 1400 - 14:34
وان اینچ
وان اینچ
1inch
DAI / WETH
$ 1.01 0.00030661 WETH 155.25 K (7.05%) 0.00 (0%)
-
-
27 دی 1400 - 13:26
وان اینچ
وان اینچ
1inch
DAI / 1INCH
$ 0.987970 0.48618729 1INCH 384.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
21 دی 1400 - 17:08
وان اینچ
وان اینچ
1inch
DAI / REN
$ 0.979997 2.06 REN 11.57 K (0.13%) 0.00 (0%)
-
-
23 دی 1400 - 19:11
پروبیت
پروبیت
probit
DAI / USDT
$ 1.00 1.00 USDT 11.45 K (0.01%) 11.08 K (0.64%)
6.665 K
4.412 K
27 دی 1400 - 13:18
پنکک سواپ
پنکک سواپ
pancakeswap
DAI / USDT
$ 0.997204 0.99551567 USDT 179.00 (0.01%) 0.00 (0%)
-
-
14 آبان 1400 - 23:11
پنکک سواپ
پنکک سواپ
pancakeswap
DAI / NYAN
$ 0.979113 995.21 NYAN 4.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
09 مهر 1400 - 00:21
پنکک سواپ
پنکک سواپ
pancakeswap
DAI / SPORE
$ 1.05 2.95 SPORE 14.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
05 مهر 1400 - 12:19
پنکک سواپ
پنکک سواپ
pancakeswap
DAI / BNB
$ 1.10 0.00180659 BNB 36.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
14 آبان 1400 - 23:11
پنکک سواپ (وی2)
پنکک سواپ (وی2)
pancakeswap-v2
DAI / ASGARD
$ 1.02 0.16563461 ASGARD 383.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
16 دی 1400 - 21:46
پنکک سواپ (وی2)
پنکک سواپ (وی2)
pancakeswap-v2
DAI / BNB
$ 1.00 0.00206470 BNB 173.21 K (0.06%) 0.00 (0%)
-
-
27 دی 1400 - 13:26
پنکک سواپ (وی2)
پنکک سواپ (وی2)
pancakeswap-v2
DAI / USDT
$ 0.997661 0.99554994 USDT 43.42 K (0.01%) 0.00 (0%)
-
-
27 دی 1400 - 13:26
پنگولین
پنگولین
pangolin
DAI / USDT
$ 3.33 3.32 USDT 330.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
26 دی 1400 - 13:46
پولونیکس
پولونیکس
poloniex
DAI / USDT
$ 0.999810 0.99895821 USDT 115.04 K (0.06%) 19.79 K (0.15%)
8.373 K
11.420 K
09 آذر 1400 - 19:10
چنجلی پرو
چنجلی پرو
changelly-pro
DAI / USDC
$ 0.993959 0.99411990 USDC 0.00 (0%) 2.95 M (1.76%)
1.261 M
1.684 M
27 دی 1400 - 13:41
کاربن سواپ
کاربن سواپ
carbonswap
DAI / EWT
$ 0.992774 0.13090810 EWT 14.28 K (35.69%) 0.00 (0%)
-
-
27 دی 1400 - 13:34
کاربن سواپ
کاربن سواپ
carbonswap
DAI / USDC
$ 1.01 1.01 USDC 1.18 K (2.94%) 0.00 (0%)
-
-
27 دی 1400 - 13:34
کاربن سواپ
کاربن سواپ
carbonswap
DAI / ETH
$ 1.00 0.00030622 ETH 1.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
27 دی 1400 - 11:36
کاربن سواپ
کاربن سواپ
carbonswap
DAI / SUSU
$ 1.01 58.53 SUSU 216.00 (0.54%) 0.00 (0%)
-
-
27 دی 1400 - 13:34
کاربن سواپ
کاربن سواپ
carbonswap
DAI / RENBTC
$ 1.02 0.00002402 RENBTC 0.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
27 دی 1400 - 09:38
کایبر نتورک
کایبر نتورک
kyber-network
DAI / ETH
$ 1.01 0.00024713 ETH 10.87 K (34.13%) 0.00 (0%)
-
-
06 دی 1400 - 16:06
کراکن
کراکن
kraken
DAI / USDT
$ 1.00 0.99971000 USDT 677.87 K (0.12%) 1.73 M (0.61%)
746.958 K
984.749 K
27 دی 1400 - 13:41
کراکن
کراکن
kraken
DAI / EUR
$ 0.999857 0.87583000 EUR 1.48 M (0.25%) 1.04 M (0.37%)
600.942 K
440.071 K
27 دی 1400 - 13:41
کراکن
کراکن
kraken
DAI / USDT
$ 1.00 1.00 USDT 1.06 M (0.18%) 2.48 M (0.87%)
1.186 M
1.289 M
27 دی 1400 - 13:41
کرو فاینانس
کرو فاینانس
curve-finance
DAI / PAX
$ 1.00 1.00 PAX 304.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
31 مرداد 1400 - 04:27
کرو فاینانس
کرو فاینانس
curve-finance
DAI / USDP
$ 0.999441 0.99988920 USDP 522.74 K (2.02%) 0.00 (0%)
-
-
09 شهریور 1400 - 10:02
کرو فاینانس
کرو فاینانس
curve-finance
DAI / USDP
$ 0.999441 0.99988920 USDP 522.74 K (2.02%) 0.00 (0%)
-
-
09 شهریور 1400 - 10:01
کرو فاینانس
کرو فاینانس
curve-finance
DAI / USDP
$ 0.998676 0.99948684 USDP 55.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
11 دی 1400 - 20:59
کرو فاینانس
کرو فاینانس
curve-finance
DAI / TUSD
$ 1.00 1.00 TUSD 7.19 K (0.04%) 0.00 (0%)
-
-
11 دی 1400 - 05:01
کرو فاینانس
کرو فاینانس
curve-finance
DAI / USDT
$ 1.00 1.00 USDT 560.89 K (16.55%) 0.00 (0%)
-
-
27 دی 1400 - 13:34
کرو فاینانس
کرو فاینانس
curve-finance
DAI / USDC
$ 0.999608 0.99977587 USDC 984.38 K (29.04%) 0.00 (0%)
-
-
27 دی 1400 - 13:34
کرو فاینانس
کرو فاینانس
curve-finance
DAI / BUSD
$ 1.00 1.00 BUSD 2.16 K (0.08%) 0.00 (0%)
-
-
29 آذر 1400 - 17:40
کریپتو دات کام
کریپتو دات کام
crypto-com
DAI / CRO
$ 0.999100 2.19 CRO 28.24 K (0%) 21.71 K (0.02%)
21.651 K
63.799
27 دی 1400 - 13:26
کریپتو دات کام
کریپتو دات کام
crypto-com
DAI / USDT
$ 1.00 0.99980000 USDT 258.43 K (0.01%) 539.82 K (0.5%)
266.705 K
273.115 K
27 دی 1400 - 13:26
کورنسی دات کام
کورنسی دات کام
currency-com
DAI / EUR
$ 85.92 75.00 EUR 40.00 (OUTLIER) 0.00 (OUTLIER)
-
-
24 دی 1400 - 18:55
کورنسی دات کام
کورنسی دات کام
currency-com
DAI / USDT
$ 0.998400 0.99840000 USDT 285.00 (0%) 6.99 M (3.02%)
3.994 M
2.995 M
27 دی 1400 - 13:41
کوین بیس پرو
کوین بیس پرو
coinbase-pro
DAI / USDC
$ 1.00 1.00 USDC 175.83 K (0.01%) 690.89 K (0.23%)
472.645 K
218.242 K
27 دی 1400 - 13:41
کوین بیس پرو
کوین بیس پرو
coinbase-pro
DAI / USDT
$ 1.00 1.00 USDT 4.01 M (0.16%) 22.95 M (7.54%)
15.903 M
7.044 M
27 دی 1400 - 13:41
کوییک سواپ
کوییک سواپ
quickswap
DAI / USDT
$ 0.998461 0.99722365 USDT 315.75 K (0.28%) 0.00 (0%)
-
-
09 آذر 1400 - 18:57
کوییک سواپ
کوییک سواپ
quickswap
DAI / BABYQUICK
$ 1.01 122787.56 BABYQUICK 21.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
09 آذر 1400 - 18:57
گیت دات آی او
گیت دات آی او
gate-io
DAI / USDT
$ 0.999200 0.99920000 USDT 45.43 K (0%) 94.01 K (0.06%)
46.537 K
47.476 K
27 دی 1400 - 13:26
یونی سواپ (v2)
یونی سواپ (v2)
uniswap-v2
DAI / ETH
$ 0.999221 0.00021329 ETH 6.69 M (1.57%) 765.70 K (2.11%)
450.410 K
315.287 K
09 آذر 1400 - 19:27
یونی سواپ (v3)
یونی سواپ (v3)
uniswap-v3
DAI / ETH
$ 0.998598 0.00021232 ETH 194.99 M (7.73%) 0.00 (0%)
-
-
09 آذر 1400 - 18:57
یونی سواپ (v3)
یونی سواپ (v3)
uniswap-v3
DAI / FRAX
$ 0.997081 0.99912343 FRAX 1.56 M (0.06%) 0.00 (0%)
-
-
09 آذر 1400 - 18:57
یونی سواپ (v3)
یونی سواپ (v3)
uniswap-v3
DAI / MKR
$ 1.02 0.00031831 MKR 9.13 K (0%) 0.00 (0%)
-
-
09 آذر 1400 - 18:57
یونی سواپ (v3)
یونی سواپ (v3)
uniswap-v3
DAI / USDC
$ 0.997029 1.00 USDC 67.30 M (2.67%) 0.00 (0%)
-
-
09 آذر 1400 - 18:57
یونی سواپ (v3)
یونی سواپ (v3)
uniswap-v3
DAI / MTA
$ 1.06 0.65118758 MTA 56.73 K (0%) 0.00 (0%)
-
-
09 آذر 1400 - 18:57
یونی سواپ (v3)
یونی سواپ (v3)
uniswap-v3
DAI / USDT
$ 1.00 1.00 USDT 6.55 M (0.26%) 0.00 (0%)
-
-
09 آذر 1400 - 18:57
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین