DACC

DACC
نرخ فعلی:: 0.00019997 885057658.66
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.00019997 885057658.66
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.00019997 885057658.66
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۲:۵۴:۴۷

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.00019997
قیمت ریالی 404,469,300
بالاترین قیمت روز 1,769.85
پایین ترین قیمت روز 0.00018109
بیشترین مقدار نوسان روز 1,769.85
درصد بیشترین نوسان روز 10.3%
نرخ بازگشایی بازار 1,769.85
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۲:۵۴:۴۷
نرخ روز گذشته 1,769.85
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 885057658.66%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 1,769.8498
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
9,202,426 ریال
سکه
9,056,655 ریال
دلار
9,395,775 ریال
یورو
9,046,827 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0002 1,089.5895% 1399/03/04
یک ماه 0.0002 1,089.5895% 1399/03/04
شش ماه 0.0002 1,089.5895% 1399/03/04
یک سال 0.0002 1,459.8284% 1399/02/22
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 1,260.46
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 790.84
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 493.63
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 357.52
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 229.99
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 121.41
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 62.42

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 991.95
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 642.10
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 321.05
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 214.03
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 128.42
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 64.21
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 32.10

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) -2,359.79 -1,179.89 -2,212.31 -884.92 -
حمایت 2 (S2) -1,179.89 -503.81 -2,064.70 -442.46 -
حمایت 1 (S1) -589.94 -86.13 -1,917.27 884.92 -884.92
نقطه پیوت (PP) 589.95 589.95 589.95 1,327.38 442.46
مقاومت 1 (R1) 1,179.90 1,266.03 1,917.27 2,654.77 884.92
مقاومت 2 (R2) 2,359.79 1,683.71 2,064.70 3,097.23 -
مقاومت 3 (R3) 2,949.74 2,359.79 2,212.31 4,424.62 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/20 1,645.01 0.0002 1,774.78 1,763.79 5.63% 94.03
1400/02/19 1,615.72 0.0003 1,687.11 1,669.76 589,250,702.84% 1669.7597
1400/02/18 0.0002 0.0002 1,628.73 0.0003 19.98% 0
1400/02/17 1,510.25 0.0002 1,511.70 0.0002 646,183,057.63% 1526.2198
1400/02/16 1,464.82 1,445.15 1,526.22 1,526.22 4.45% 64.98
1400/02/15 1,428.97 1,411.22 1,464.57 1,461.24 8,692,682,826.83% 1461.24
1399/03/4 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.07% 0
1399/02/30 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.49% 0
1399/02/29 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 58.52% 0
1399/02/27 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 31.63% 0
1399/02/26 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.79% 0
1399/02/25 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5.82% 0
1399/02/24 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9.37% 0
1399/02/23 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12.95% 0
1399/02/22 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 6.55% 0
1399/02/21 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9.59% 0
1399/02/20 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.40% 0
1399/02/19 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 7.89% 0
1399/02/18 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.26% 0
1399/02/17 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.42% 0
1399/02/16 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 18.33% 0
1399/02/15 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 26.59% 0
1399/02/14 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5.68% 0
1399/02/13 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12.81% 0
1399/02/12 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12.81% 0
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.00019997 12:54:47 - 2.02% 1,769.8498 885,057,658.66%
0.00019602 12:38:51 1,690.3598 862,340,477.49% 1,769.8498 902,892,461.98%
1,690.36 11:39:59 1,690.3598 849,128,347.28% 79.49 4.70%
0.00019907 11:24:36 1,693.4698 850,690,611.81% 1,769.8498 889,059,024.93%
1,693.47 08:37:17 1,693.4698 896,158,020.34% 76.38 4.51%
0.00018897 08:23:09 1,693.4698 896,158,020.34% 1,769.8498 936,577,134.48%
1,693.47 07:08:27 1,693.4698 905,501,985.34% 76.38 4.51%
0.00018702 06:52:22 1,693.4698 905,501,985.34% 1,769.8498 946,342,537.15%
1,693.47 06:22:29 1,693.4698 935,153,690.93% 76.38 4.51%
0.00018109 06:08:25 1,693.4698 935,153,690.93% 1,769.8498 977,331,613.51%
1,693.47 05:23:08 1,693.4698 883,119,424.41% 76.38 4.51%
0.00019176 05:07:09 - 0.44% 1,769.8498 922,950,463.20%
0.00019261 04:52:08 1,693.4698 879,222,162.60% 1,769.8498 918,877,424.53%
1,693.47 04:37:13 3.81 0.22% 76.38 4.51%
1,697.28 04:23:08 1,697.2798 776,644,907.78% 72.57 4.28%
0.00021854 04:07:14 - 9.20% 1,769.8498 809,851,643.39%
0.00020012 03:52:09 1,715.0898 857,030,681.53% 1,769.8498 884,394,263.38%
1,715.09 03:38:17 1,715.0898 855,534,393.94% 54.76 3.19%
0.00020047 03:22:13 - 0.38% 1,769.8498 882,850,201.79%
0.00020123 03:08:20 - 0.42% 1,769.8498 879,515,876.74%
0.00020207 02:52:11 1,717.4698 849,938,040.25% 1,769.8498 875,859,750.55%
1,717.47 02:38:24 1,717.4698 775,766,646.47% 52.38 3.05%
0.00022139 02:22:24 - 6.67% 1,769.8498 799,426,251.69%
0.00020754 02:07:14 1,698.1998 818,251,803.25% 1,769.8498 852,775,268.60%
1,698.20 01:53:12 1,698.1998 766,231,908.30% 71.65 4.22%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی