شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CYCLEAN

CYCLEAN
نرخ فعلی:: 0.00007545 0
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.00007545 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.00007545 0
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه ۱۶ آذر

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0 1.23% 2019/12/07 1398/09/16
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0 0.44% 2019/12/06 1398/09/15
0.0001 0.0001 0.0003 0.0001 0.0001 101.66% 2019/12/05 1398/09/14
0.0001 0.0001 0.0006 0.0001 0.0001 109.27% 2019/12/04 1398/09/13
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0 2.56% 2019/11/24 1398/09/3
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0 0.42% 2019/11/23 1398/09/2
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0 4.89% 2019/11/22 1398/09/1
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0 6.93% 2019/11/21 1398/08/30
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0 4.4% 2019/11/20 1398/08/29
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0 0.34% 2019/11/17 1398/08/26
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0 12.04% 2019/11/16 1398/08/25
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0 16.11% 2019/11/15 1398/08/24
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0 16.19% 2019/10/02 1398/07/10
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0 16.19% 2019/10/01 1398/07/9

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی