سی وی کوین

CVCoin
نرخ فعلی:: 0.084720 14.79
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.084720 14.79

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.084720 14.79

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات سی وی کوین

در حال حاضر قیمت سی وی کوین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر سی وی کوین 0.08472 دلار می باشد

قیمت سی وی کوین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت سی وی کوین روز گذشته برابر با 0.097221 دلار بود

قیمت سی وی کوین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت سی وی کوین نسبت به روز گذشته 0.0125 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت سی وی کوین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای سی وی کوین برابر با 0.097549 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای سی وی کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.097549 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای سی وی کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.083134 دلار

قیمت سی وی کوین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سی وی کوین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 25 دی 1400  با رقم 0.107426 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 21.13 درصدی یا 0.022706 دلار سی وی کوین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت سی وی کوین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سی وی کوین در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 1 دی 1400  با رقم 0.067879 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 24.81  درصدی یا 0.016841 دلار سی وی کوین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت سی وی کوین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سی وی کوین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 30 مهر 1400  با رقم 8.088636 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 98.95 درصدی یا 8.003916 دلار سی وی کوین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت سی وی کوین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سی وی کوین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 31 تیر 1400  با رقم 0.716436 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 88.17 درصدی یا 0.631716 دلار سی وی کوین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت سی وی کوین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سی وی کوین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 3 بهمن 1399  با رقم 0.124184 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 31.77 درصدی یا 0.039464 دلار سی وی کوین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت سی وی کوین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای سی وی کوین برابر است با 15.961208 دلار که در تاریخ دوشنبه 8 شهریور 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در سی وی کوین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به سی وی کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 9.355035 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید سی وی کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 1 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به سی وی کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 24.81 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در سی وی کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 30 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به سی وی کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 98.95 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در سی وی کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 31 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به سی وی کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  88.17 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در سی وی کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 3 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به سی وی کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 31.77 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سی وی کوین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.43  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سی وی کوین، 24.81 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سی وی کوین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سی وی کوین، 24.81 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سی وی کوین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سی وی کوین،  24.81 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سی وی کوین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 20.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سی وی کوین،  24.81 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سی وی کوین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 27.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سی وی کوین،  24.81 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سی وی کوین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 30.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سی وی کوین،  24.81 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سی وی کوین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 30.49 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سی وی کوین،  24.81 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات سی وی کوین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین