شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CVCoin

CVCoin
نرخ فعلی:: 0.0320703 0
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.0320703 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.0320703 0
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۴ خرداد

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.0320703
بالاترین قیمت روز 0.0320749
پایین ترین قیمت روز 0.0320677
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار -
زمان ثبت آخرین نرخ ۴ خرداد
نرخ روز گذشته 0.0320703
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته -
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
14,278,271 ریال
سکه
14,987,086 ریال
دلار
13,702,207 ریال
یورو
14,573,872 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته - - -
یک ماه - - -
شش ماه 0.0102 46.6956% 1398/12/29
یک سال - - -
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.03
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.03
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.03
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.02
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.02
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.03
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.04

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.03
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.03
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.03
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.02
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.02
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.03
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.03

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.03 0.03 0.03 -1.08 -
حمایت 2 (S2) 0.03 0.03 0.03 0.01 -
حمایت 1 (S1) 0.03 0.03 0.03 -3.60 0.03
نقطه پیوت (PP) 0.03 0.03 0.03 0.01 0.03
مقاومت 1 (R1) 0.03 0.03 0.03 3.59 0.03
مقاومت 2 (R2) 0.03 0.03 0.03 0.01 -
مقاومت 3 (R3) 0.03 0.03 0.03 1.08 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1399/03/4 0.0321 0.0321 0.0321 0.0321 6.60% 0.0021
1399/02/30 0.0338 0.0338 0.0342 0.0342 2.29% 0.0008
1399/02/29 0.0329 0.0329 0.0335 0.0334 4.99% 0.0016
1399/02/27 0.0313 0.0313 0.0318 0.0318 0.51% 0.0002
1399/02/26 0.0296 0.0296 0.0321 0.0317 4.16% 0.0013
1399/02/25 0.0306 0.0290 0.0306 0.0304 3.83% 0.0011
1399/02/24 0.0293 0.0293 0.0293 0.0293 3.93% 0.0011
1399/02/23 0.0282 0.0282 0.0282 0.0282 0.55% 0.0002
1399/02/22 0.0294 0.0283 0.0301 0.0283 3.58% 0.001
1399/02/21 0.0297 0.0274 0.0299 0.0274 7.34% 0.002
1399/02/20 0.0307 0.0294 0.0307 0.0294 0.21% 0.0001
1399/02/19 0.0305 0.0291 0.0305 0.0293 3.04% 0.0009
1399/02/18 0.0308 0.0291 0.0308 0.0302 4.14% 0.0013
1399/02/17 0.0312 0.0302 0.0316 0.0314 4.10% 0.0013
1399/02/16 0.0278 0.0277 0.0327 0.0327 10.60% 0.0031
1399/02/15 0.0301 0.0286 0.0301 0.0296 3.69% 0.0011
1399/02/14 0.0303 0.0285 0.0314 0.0285 6.62% 0.0019
1399/02/13 0.0299 0.0299 0.0310 0.0304 1.23% 0.0004
1399/02/12 0.0292 0.0292 0.0318 0.0308 1.91% 0.0006
1399/02/11 0.0288 0.0283 0.0313 0.0302 1.64% 0.0005
1399/02/10 0.0286 0.0286 0.0301 0.0297 0.98% 0.0003
1399/02/9 0.0297 0.0289 0.0302 0.0294 8.81% 0.0026
1399/02/8 0.0285 0.0280 0.0320 0.0320 15.20% 0.0042
1399/02/7 0.0252 0.0252 0.0278 0.0278 8.49% 0.0022
1399/02/6 0.0252 0.0250 0.0257 0.0256 8.49% 0.0022
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی