CVCoin

CVCoin
نرخ فعلی:: 0.785678 8.16
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.785678 8.16
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.785678 8.16
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۶:۲۳:۵۰

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.785678
قیمت ریالی 191,400
بالاترین قیمت روز 0.795133
پایین ترین قیمت روز 0.682276
بیشترین مقدار نوسان روز 0.08
درصد بیشترین نوسان روز 3%
نرخ بازگشایی بازار 0.738527
زمان ثبت آخرین نرخ ۰۶:۲۳:۵۰
نرخ روز گذشته 0.726375
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 8.16%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0593
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
10,351,465 ریال
سکه
10,360,612 ریال
دلار
10,107,873 ریال
یورو
9,996,468 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.2671 51.5051% 1400/03/20
یک ماه 0.1987 20.1848% 1400/02/27
شش ماه 0.7536 2,349.8617% 1399/03/04
یک سال 0.7536 2,349.8617% 1399/03/04
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.59
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.53
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.62
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.64
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.53
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.38
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.24

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.55
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.51
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.63
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.71
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.55
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.29
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.16

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.60 0.64 0.64 0.56 -
حمایت 2 (S2) 0.64 0.68 0.65 0.62 -
حمایت 1 (S1) 0.71 0.71 0.66 0.68 0.73
نقطه پیوت (PP) 0.75 0.75 0.75 0.73 0.76
مقاومت 1 (R1) 0.82 0.79 0.90 0.79 0.84
مقاومت 2 (R2) 0.86 0.82 0.91 0.85 -
مقاومت 3 (R3) 0.93 0.86 0.92 0.90 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/03/26 0.6001 0.5777 0.8554 0.7367 23.60% 0.1407
1400/03/25 0.4747 0.4606 0.6038 0.5961 25.39% 0.1207
1400/03/24 0.4712 0.4610 0.5159 0.4753 0.62% 0.0029
1400/03/23 0.4850 0.4571 0.4964 0.4724 4.83% 0.0228
1400/03/22 0.5023 0.4725 0.5526 0.4952 1.93% 0.0095
1400/03/21 0.5093 0.4909 0.5499 0.5048 2.74% 0.0138
1400/03/20 0.5309 0.4743 0.6115 0.5186 2.87% 0.0149
1400/03/19 0.3905 0.3811 0.5498 0.5334 38.08% 0.1471
1400/03/18 0.4134 0.3863 0.5196 0.3863 8.83% 0.0341
1400/03/17 0.4870 0.4205 0.5056 0.4205 16.42% 0.069
1400/03/16 0.5186 0.4895 0.5330 0.4895 6.06% 0.0296
1400/03/15 0.5321 0.4565 0.5493 0.5191 2.60% 0.0135
1400/03/14 0.6807 0.5011 0.6912 0.5326 29.01% 0.1545
1400/03/13 0.6810 0.6617 0.7266 0.6871 0.22% 0.0015
1400/03/12 0.6286 0.6018 0.7353 0.6856 6.67% 0.0428
1400/03/11 0.7464 0.6369 0.7753 0.6428 60.24% 0.3872
1400/03/10 1.12 0.9805 1.56 1.03 9.71% 0.1
1400/03/9 0.9816 0.8977 1.18 1.13 20.87% 0.1951
1400/03/8 0.9822 0.9023 1.03 0.9349 - 0
1400/03/7 0.8692 0.8524 1.02 0.9681 - 0
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.785678 06:23:50 0.0196 2.56% 0.0593 8.16%
0.766061 06:10:34 0.0001 0.02% 0.0397 5.46%
0.766193 06:05:15 0.0002 0.03% 0.0398 5.48%
0.765967 05:47:37 - - 0.0396 5.45%
0.765978 05:43:53 0.041 5.65% 0.0396 5.45%
0.724982 05:24:22 0.0231 3.19% 0.0014 0.19%
0.748094 05:06:58 0.03 4.02% 0.0217 2.99%
0.778135 04:51:18 0.0261 3.47% 0.0518 7.13%
0.752017 04:45:00 0.0115 1.53% 0.0256 3.53%
0.763507 04:22:56 0.0316 4.14% 0.0371 5.11%
0.795133 04:05:53 0.0323 4.24% 0.0688 9.47%
0.762826 03:44:24 0.0806 11.81% 0.0365 5.02%
0.682276 03:25:22 0.0562 8.24% 0.0441 6.46%
0.738477 03:08:26 0.0002 0.03% 0.0121 1.67%
0.738714 03:01:49 0.0188 2.54% 0.0123 1.70%
0.757506 02:44:19 0.0455 6.38% 0.0311 4.29%
0.712053 02:27:01 0.0138 1.97% 0.0143 2.01%
0.698303 02:13:08 0.0527 7.55% 0.0281 4.02%
0.751035 01:47:41 0.0087 1.17% 0.0247 3.39%
0.742324 01:27:21 0.0239 3.21% 0.0159 2.20%
0.766176 01:09:48 0.0276 3.74% 0.0398 5.48%
0.738527 00:45:51 - - 0.0122 1.67%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی