کریپتونکس / Cryptonex

Cryptonex
نرخ فعلی:: 1.83 0
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 1.83 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.83 0
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱ آبان

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کریپتونکس / Cryptonex - - 0.22 0.05 0.24 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.17 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.29%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.17 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.29%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.17 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.29%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.17 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.29%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی