کریپتو جکز

Cryptojacks
نرخ فعلی:: 0.000381 3.81
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000381 3.81

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000381 3.81

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کریپتو جکز

در حال حاضر قیمت کریپتو جکز چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کریپتو جکز 0.000381 دلار می باشد

قیمت کریپتو جکز روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کریپتو جکز روز گذشته برابر با 0.000369 دلار بود

قیمت کریپتو جکز نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کریپتو جکز نسبت به روز گذشته 0 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت کریپتو جکز در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کریپتو جکز برابر با 0.000367 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کریپتو جکز به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000385 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کریپتو جکز به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000365 دلار

قیمت کریپتو جکز نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کریپتو جکز در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 30 دی 1400  با رقم 0.000419 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 9.06 درصدی یا 0.000038 دلار کریپتو جکز نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کریپتو جکز نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کریپتو جکز در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 6 دی 1400  با رقم 0.000513 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 25.73  درصدی یا 0.000132 دلار کریپتو جکز نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کریپتو جکز نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کریپتو جکز در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1400  با رقم 0.000603 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 36.86 درصدی یا 0.000222 دلار کریپتو جکز نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کریپتو جکز نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کریپتو جکز در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 5 مرداد 1400  با رقم 0.000374 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.93 درصدی یا 0.000007 دلار کریپتو جکز نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کریپتو جکز نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کریپتو جکز در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 8 بهمن 1399  با رقم 0.000326 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 16.97 درصدی یا 0.000055 دلار کریپتو جکز نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کریپتو جکز تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کریپتو جکز برابر است با 0.012659 دلار که در تاریخ پنجشنبه 5 بهمن 1396  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کریپتو جکز چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کریپتو جکز تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.5 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کریپتو جکز چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 6 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به کریپتو جکز تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 25.73 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کریپتو جکز چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 5 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کریپتو جکز، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 36.86 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کریپتو جکز چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 5 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به کریپتو جکز تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  1.93 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کریپتو جکز چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 8 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به کریپتو جکز، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 16.97 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کریپتو جکز نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.31  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کریپتو جکز، 25.73 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کریپتو جکز نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کریپتو جکز، 25.73 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کریپتو جکز نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کریپتو جکز،  25.73 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کریپتو جکز نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 25.46 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کریپتو جکز،  25.73 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کریپتو جکز نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 35.4 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کریپتو جکز،  25.73 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کریپتو جکز نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 42.1 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کریپتو جکز،  25.73 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کریپتو جکز نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 49.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کریپتو جکز،  25.73 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کریپتو جکز

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین