کریپتوشن

Cryptocean
نرخ فعلی:: 1.11 0.91
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 1.11 0.91

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.11 0.91

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کریپتوشن

در حال حاضر قیمت کریپتوشن چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کریپتوشن 1.11 دلار می باشد

قیمت کریپتوشن روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کریپتوشن روز گذشته برابر با 1.11 دلار بود

قیمت کریپتوشن نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کریپتوشن نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

نرخ بازگشایی قیمت کریپتوشن در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کریپتوشن برابر با 1.1 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کریپتوشن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.11 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کریپتوشن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.1 دلار

قیمت کریپتوشن نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کریپتوشن در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 30 دی 1400  با رقم 1.2 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 7.5 درصدی یا 0.09 دلار کریپتوشن نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کریپتوشن نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کریپتوشن در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 6 دی 1400  با رقم 1.94 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 42.78  درصدی یا 0.83 دلار کریپتوشن نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کریپتوشن نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کریپتوشن در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1400  با رقم 2.482598 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 55.28 درصدی یا 1.372598 دلار کریپتوشن نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کریپتوشن نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کریپتوشن در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 5 مرداد 1400  با رقم 2.106487 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 47.3 درصدی یا 0.996487 دلار کریپتوشن نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کریپتوشن نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کریپتوشن در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 8 بهمن 1399  با رقم 0.829923 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 33.74 درصدی یا 0.280077 دلار کریپتوشن نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کریپتوشن تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کریپتوشن برابر است با 2.682545 دلار که در تاریخ جمعه 23 مهر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کریپتوشن چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کریپتوشن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.892857 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کریپتوشن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 6 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به کریپتوشن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 42.78 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کریپتوشن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 5 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کریپتوشن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 55.28 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کریپتوشن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 5 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به کریپتوشن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  47.3 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کریپتوشن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 8 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به کریپتوشن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 33.74 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کریپتوشن نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.31  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کریپتوشن، 42.78 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کریپتوشن نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.1 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کریپتوشن، 42.78 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کریپتوشن نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کریپتوشن،  42.78 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کریپتوشن نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 26.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کریپتوشن،  42.78 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کریپتوشن نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 38.93 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کریپتوشن،  42.78 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کریپتوشن نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 44.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کریپتوشن،  42.78 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کریپتوشن نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 52 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کریپتوشن،  42.78 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کریپتوشن

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین