کریپتو بونس مایلز

CryptoBonusMiles
نرخ فعلی:: 0.000121 5.79
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.000121 5.79
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.000121 5.79
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

کریپتو بونس مایلز در روز جاری

۲۰:۲۹:۳۹
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.000121 20:29:39 - 0.83% - 5.79% - 6.61% - -
0.000120 20:06:47 - 3.33% - 6.67% - 7.50% - -
0.000124 19:50:57 - 0.81% - 3.23% - 4.03% - -
0.000125 19:06:28 - 0.80% - 2.40% - 3.20% - -
0.000126 18:36:24 - 0.80% - 1.59% - 2.38% - -
0.000125 18:29:41 - 8.70% - 2.40% - 3.20% - -
0.000115 18:20:42 - 0.87% - 11.30% - 12.17% - -
0.000116 18:11:55 - 4.31% - 10.34% - 11.21% - -
0.000121 17:50:59 - 3.42% - 5.79% - 6.61% - -
0.000117 17:29:56 - 5.13% - 9.40% - 10.26% - -
0.000123 16:29:21 - 8.13% - 4.07% - 4.88% - -
0.000133 16:20:41 - 8.13% - 3.91% - 3.10% - -
0.000123 15:29:41 - 8.13% - 4.07% - 4.88% - -
0.000133 15:08:59 - 0.76% - 3.91% - 3.10% - -
0.000132 14:51:00 - 0.76% - 3.13% - 2.33% - -
0.000133 14:20:37 - 3.91% - 3.91% - 3.10% - -
0.000128 14:11:31 - 0.79% - - - 0.78% - -
0.000127 14:06:28 - 4.72% - 0.79% - 1.57% - -
0.000133 13:51:11 - 3.91% - 3.91% - 3.10% - -
0.000128 13:05:58 - 3.91% - - - 0.78% - -
0.000133 12:50:59 - 0.75% - 3.91% - 3.10% - -
0.000134 12:29:35 - 0.75% - 4.69% - 3.88% - -
0.000133 12:11:40 - 0.76% - 3.91% - 3.10% - -
0.000132 11:36:00 - 3.79% - 3.13% - 2.33% - -
0.000137 11:11:41 - 0.74% - 7.03% - 6.20% - -
0.000136 11:05:52 - 0.74% - 6.25% - 5.43% - -
0.000135 10:36:25 - 0.75% - 5.47% - 4.65% - -
0.000134 09:29:25 - 3.88% - 4.69% - 3.88% - -
0.000129 08:20:25 - 0.78% - 0.78% - - - -
0.000130 08:11:36 - 0.78% - 1.56% - 0.78% - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی