کریپتو بونُس مایلز

CryptoBonusMiles
نرخ فعلی:: 0.000064 6.67
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000064 6.67

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000064 6.67

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کریپتو بونُس مایلز

در حال حاضر قیمت کریپتو بونُس مایلز چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کریپتو بونُس مایلز 0.000064 دلار می باشد

قیمت کریپتو بونُس مایلز روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کریپتو بونُس مایلز روز گذشته برابر با 0.00006 دلار بود

قیمت کریپتو بونُس مایلز نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کریپتو بونُس مایلز نسبت به روز گذشته 0 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت کریپتو بونُس مایلز در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کریپتو بونُس مایلز برابر با 0.000069 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کریپتو بونُس مایلز به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000069 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کریپتو بونُس مایلز به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000055 دلار

قیمت کریپتو بونُس مایلز نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کریپتو بونُس مایلز در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 25 دی 1400  با رقم 0.00008 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 20 درصدی یا 0.000016 دلار کریپتو بونُس مایلز نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کریپتو بونُس مایلز نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کریپتو بونُس مایلز در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 1 دی 1400  با رقم 0.000107 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 40.18  درصدی یا 0.000043 دلار کریپتو بونُس مایلز نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کریپتو بونُس مایلز نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کریپتو بونُس مایلز در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 30 مهر 1400  با رقم 0.000127 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 49.74 درصدی یا 0.000063 دلار کریپتو بونُس مایلز نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کریپتو بونُس مایلز نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کریپتو بونُس مایلز در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 31 تیر 1400  با رقم 0.000181 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 64.69 درصدی یا 0.000117 دلار کریپتو بونُس مایلز نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کریپتو بونُس مایلز نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کریپتو بونُس مایلز در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 3 بهمن 1399  با رقم 0.000021 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 207.1 درصدی یا 0.000043 دلار کریپتو بونُس مایلز نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کریپتو بونُس مایلز تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کریپتو بونُس مایلز برابر است با 0.00203 دلار که در تاریخ دوشنبه 2 فروردین 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کریپتو بونُس مایلز چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کریپتو بونُس مایلز تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.639344 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کریپتو بونُس مایلز چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 1 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به کریپتو بونُس مایلز تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 40.18 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کریپتو بونُس مایلز چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 30 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به کریپتو بونُس مایلز، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 49.74 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کریپتو بونُس مایلز چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 31 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به کریپتو بونُس مایلز تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  64.69 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کریپتو بونُس مایلز چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 3 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به کریپتو بونُس مایلز، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 207.1 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کریپتو بونُس مایلز نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.43  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کریپتو بونُس مایلز، 40.18 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کریپتو بونُس مایلز نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کریپتو بونُس مایلز، 40.18 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کریپتو بونُس مایلز نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کریپتو بونُس مایلز،  40.18 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کریپتو بونُس مایلز نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 20.52 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کریپتو بونُس مایلز،  40.18 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کریپتو بونُس مایلز نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 28.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کریپتو بونُس مایلز،  40.18 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کریپتو بونُس مایلز نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 30.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کریپتو بونُس مایلز،  40.18 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کریپتو بونُس مایلز نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 30.46 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کریپتو بونُس مایلز،  40.18 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کریپتو بونُس مایلز

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین