کریپتو گیمینگ یوناینتد

Crypto Gaming United
نرخ فعلی:: 4.96 1.21
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 4.96 1.21

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 4.96 1.21

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کریپتو گیمینگ یوناینتد

در حال حاضر قیمت کریپتو گیمینگ یوناینتد چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کریپتو گیمینگ یوناینتد 4.96 دلار می باشد

قیمت کریپتو گیمینگ یوناینتد روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کریپتو گیمینگ یوناینتد روز گذشته برابر با 5.02 دلار بود

قیمت کریپتو گیمینگ یوناینتد نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کریپتو گیمینگ یوناینتد نسبت به روز گذشته 0.06 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت کریپتو گیمینگ یوناینتد در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کریپتو گیمینگ یوناینتد برابر با 5.06 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کریپتو گیمینگ یوناینتد به ثبت رسید چقدر بوده است؟

5.06 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کریپتو گیمینگ یوناینتد به ثبت رسید چقدر بوده است؟

4.73 دلار

قیمت کریپتو گیمینگ یوناینتد نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کریپتو گیمینگ یوناینتد در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 20 دی 1400  با رقم 4.53 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 9.49 درصدی یا 0.43 دلار کریپتو گیمینگ یوناینتد نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کریپتو گیمینگ یوناینتد نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کریپتو گیمینگ یوناینتد در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 26 آذر 1400  با رقم 1.93 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 156.99  درصدی یا 3.03 دلار کریپتو گیمینگ یوناینتد نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کریپتو گیمینگ یوناینتد نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کریپتو گیمینگ یوناینتد در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 2.094941 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 136.76 درصدی یا 2.865059 دلار کریپتو گیمینگ یوناینتد نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کریپتو گیمینگ یوناینتد نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کریپتو گیمینگ یوناینتد در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 2.094941 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 136.76 درصدی یا 2.865059 دلار کریپتو گیمینگ یوناینتد نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کریپتو گیمینگ یوناینتد نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کریپتو گیمینگ یوناینتد در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 2.094941 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 136.76 درصدی یا 2.865059 دلار کریپتو گیمینگ یوناینتد نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کریپتو گیمینگ یوناینتد تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کریپتو گیمینگ یوناینتد برابر است با 5.23 دلار که در تاریخ سه شنبه 21 دی 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کریپتو گیمینگ یوناینتد چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کریپتو گیمینگ یوناینتد تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 7.956989 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کریپتو گیمینگ یوناینتد چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 26 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به کریپتو گیمینگ یوناینتد تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 156.99 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کریپتو گیمینگ یوناینتد چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کریپتو گیمینگ یوناینتد، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 136.76 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کریپتو گیمینگ یوناینتد چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کریپتو گیمینگ یوناینتد تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  136.76 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کریپتو گیمینگ یوناینتد چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کریپتو گیمینگ یوناینتد، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 136.76 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کریپتو گیمینگ یوناینتد نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.62  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کریپتو گیمینگ یوناینتد، 156.99 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کریپتو گیمینگ یوناینتد نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.32 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کریپتو گیمینگ یوناینتد، 156.99 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کریپتو گیمینگ یوناینتد نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کریپتو گیمینگ یوناینتد،  156.99 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کریپتو گیمینگ یوناینتد نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 7.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کریپتو گیمینگ یوناینتد،  156.99 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کریپتو گیمینگ یوناینتد نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 14.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کریپتو گیمینگ یوناینتد،  156.99 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کریپتو گیمینگ یوناینتد نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 3.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کریپتو گیمینگ یوناینتد،  156.99 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کریپتو گیمینگ یوناینتد نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 15.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کریپتو گیمینگ یوناینتد،  156.99 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کریپتو گیمینگ یوناینتد

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین