کریپتو اکسلنس

Crypto Excellence
نرخ فعلی:: 3.89 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 3.89 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 3.89 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کریپتو اکسلنس

در حال حاضر قیمت کریپتو اکسلنس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کریپتو اکسلنس 3.89 دلار می باشد

قیمت کریپتو اکسلنس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کریپتو اکسلنس روز گذشته برابر با 3.89 دلار بود

قیمت کریپتو اکسلنس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کریپتو اکسلنس نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

نرخ بازگشایی قیمت کریپتو اکسلنس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کریپتو اکسلنس برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کریپتو اکسلنس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

3.89 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کریپتو اکسلنس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

3.89 دلار

قیمت کریپتو اکسلنس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کریپتو اکسلنس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 24 دی 1400  با رقم 3.9 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.25 درصدی یا 0.01 دلار کریپتو اکسلنس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کریپتو اکسلنس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کریپتو اکسلنس در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 26 آذر 1400  با رقم 4.26 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 8.68  درصدی یا 0.37 دلار کریپتو اکسلنس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کریپتو اکسلنس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کریپتو اکسلنس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 25 مهر 1400  با رقم 3.158746 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 23.15 درصدی یا 0.731254 دلار کریپتو اکسلنس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کریپتو اکسلنس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کریپتو اکسلنس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 26 تیر 1400  با رقم 2.579188 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 50.82 درصدی یا 1.310812 دلار کریپتو اکسلنس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کریپتو اکسلنس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کریپتو اکسلنس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 1 اردیبهشت 1400  با رقم 7.178974 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 45.81 درصدی یا 3.288974 دلار کریپتو اکسلنس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کریپتو اکسلنس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کریپتو اکسلنس برابر است با 11.634473 دلار که در تاریخ سه شنبه 14 اردیبهشت 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کریپتو اکسلنس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کریپتو اکسلنس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.25641 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کریپتو اکسلنس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 26 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به کریپتو اکسلنس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 8.68 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کریپتو اکسلنس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 25 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به کریپتو اکسلنس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 23.15 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کریپتو اکسلنس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 26 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به کریپتو اکسلنس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  50.82 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کریپتو اکسلنس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 1 اردیبهشت 1400 بخشی از سرمایه خود را به کریپتو اکسلنس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 45.81 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کریپتو اکسلنس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.71  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کریپتو اکسلنس، 8.68 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کریپتو اکسلنس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.4 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کریپتو اکسلنس، 8.68 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کریپتو اکسلنس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.27 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کریپتو اکسلنس،  8.68 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کریپتو اکسلنس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 7.4 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کریپتو اکسلنس،  8.68 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کریپتو اکسلنس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 14.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کریپتو اکسلنس،  8.68 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کریپتو اکسلنس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 3.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کریپتو اکسلنس،  8.68 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کریپتو اکسلنس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 15.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کریپتو اکسلنس،  8.68 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کریپتو اکسلنس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین