کوتی

COTI
نرخ فعلی:: 0.486311 0.66
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.486311 0.66
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.486311 0.66
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

کوتی در بازارهای داخلی

صرافی جفت ارزی قیمت فروش (ریال) قیمت خرید (ریال) تغییر بیشترین کمترین زمان
بیت برگ
بیت برگ
COTI / IRR
134,380 131,950 2,010 (1.52%)
136,810
131,680
28 مهر 1400 - 08:01
بیت 24
بیت 24
COTI / IRR
135,090 132,420 1,190 (0.89%)
137,510
133,210
28 مهر 1400 - 08:01
آبان تتر
آبان تتر
COTI / IRR
135,069 133,852 1,547 (1.16%)
137,143
132,748
28 مهر 1400 - 08:01
پی 98
پی 98
COTI / IRR
27,840 0 1,680 (6.42%)
27,890
26,160
31 تیر 1400 - 19:55
سلام کریپتو
سلام کریپتو
COTI / IRR
134,300 132,020 1,660 (1.25%)
136,700
131,930
28 مهر 1400 - 08:02
ارزجو
ارزجو
COTI / IRR
137,090 0 1,330 (0.98%)
138,940
135,440
28 مهر 1400 - 07:53
اکس کاپیتال
اکس کاپیتال
COTI / IRR
130,100 137,030 1,050 (0.81%)
132,180
128,500
28 مهر 1400 - 08:01
دیجی اکسچنج
دیجی اکسچنج
COTI / IRR
136,758 0 5,049 (3.69%)
144,430
135,102
21 مهر 1400 - 20:46
توران
توران
COTI / IRR
93,260 91,910 260 (0.28%)
95,500
91,540
11 شهریور 1400 - 16:01
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی