کوتی

COTI
نرخ فعلی:: 0.486596 0.72
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.486596 0.72
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.486596 0.72
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

کوتی در بازارهای جهانی

صرافی جفت ارزی قیمت (دلار) قیمت حجم سرمایه در گردش عرضه تقاضا زمان
این دوداکس
این دوداکس
COTI / IDR
$ 0.482382 6802.00 IDR 508.54 K (0.95%) 302.84 K (1.45%)
172.903 K
129.933 K
28 مهر 1400 - 06:05
باینانس
باینانس
COTI / USDT
$ 0.492636 0.49290000 USDT 20.90 M (0.1%) 482.84 K (0.08%)
183.149 K
299.688 K
26 مهر 1400 - 05:48
باینانس
باینانس
COTI / BTC
$ 0.296062 0.0000063600 BTC 7.26 M (0.02%) 122.83 K (0.03%)
72.075 K
50.756 K
17 شهریور 1400 - 23:47
باینانس
باینانس
COTI / BUSD
$ 0.543699 0.54470000 BUSD 15.90 M (0.05%) 812.48 K (0.12%)
581.675 K
230.805 K
15 مهر 1400 - 23:49
باینانس
باینانس
COTI / BNB
$ 0.300562 0.00070730 BNB 846.22 K (0%) 64.64 K (0.01%)
52.638 K
12.002 K
17 شهریور 1400 - 23:47
باینانس دکس
باینانس دکس
COTI / BNB
$ 0.480239 0.00099150 BNB 32.19 K (1.48%) 25.75 K (1.72%)
25.748 K
-
28 مهر 1400 - 06:30
بیت زد
بیت زد
COTI / USDT
$ 0.494722 0.49540000 USDT 21.82 K (0.05%) 47.85 K (4.59%)
24.009 K
23.845 K
22 مهر 1400 - 10:28
بیت هامب گلوبال
بیت هامب گلوبال
COTI / USDT
$ 0.480951 0.48093000 USDT 1.26 M (0.4%) 141.54 (0.02%)
141.544
-
28 مهر 1400 - 06:06
بیت هامب گلوبال
بیت هامب گلوبال
COTI / BTC
$ 0.349864 0.0000061000 BTC 19.00 (0%) 194.49 (0.02%)
194.489
-
20 مهر 1400 - 17:06
بیت ویوو
بیت ویوو
COTI / EUR
$ 0.485652 0.41737000 EUR 2.54 M (1.44%) 114.31 K (0.36%)
54.246 K
60.063 K
28 مهر 1400 - 06:05
بیت کوین دات کام
بیت کوین دات کام
COTI / BTC
$ 0.554460 0.00001079 BTC 129.00 (0%) 706.38 (0%)
-
706.382
14 مهر 1400 - 07:20
بیتمکس
بیتمکس
COTI / USDT
$ 0.486776 0.48701100 USDT 73.09 K (0.04%) 12.83 K (0.04%)
7.859 K
4.971 K
28 مهر 1400 - 06:05
زد بی
زد بی
COTI / USDT
$ 0.485992 0.48630000 USDT 1.86 M (0.1%) 69.42 K (0.76%)
35.055 K
34.369 K
28 مهر 1400 - 06:05
سی ای اکس
سی ای اکس
COTI / USDT
$ 0.485700 0.48570000 USDT 226.32 K (0.57%) 70.88 K (0.14%)
40.055 K
30.828 K
28 مهر 1400 - 06:33
هوبی گلوبال
هوبی گلوبال
COTI / USDT
$ 0.506543 0.50670000 USDT 6.52 M (0.14%) 85.73 K (0.08%)
28.359 K
57.366 K
12 مهر 1400 - 22:48
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
COTI / USDT
$ 0.525579 0.52557950 USDT 2.94 K (0%) 21.05 K (0.01%)
-
21.048 K
24 مهر 1400 - 03:47
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
COTI / BTC
$ 0.508929 0.0000081587 BTC 104.00 (0%) 23.81 K (0.01%)
-
23.811 K
26 مهر 1400 - 09:48
وزیرکس
وزیرکس
COTI / INR
$ 0.504340 37.89 INR 1.03 M (5.14%) 45.47 K (1.5%)
24.121 K
21.345 K
28 مهر 1400 - 06:30
وزیرکس
وزیرکس
COTI / USDT
$ 0.484493 0.48454000 USDT 133.77 K (0.67%) 5.54 K (0.18%)
440.598
5.103 K
28 مهر 1400 - 06:30
کریپتو دات کام
کریپتو دات کام
COTI / USDC
$ 0.484915 0.48521000 USDC 54.42 K (0%) 1.06 M (0.78%)
547.554 K
507.629 K
28 مهر 1400 - 06:32
کوکوین
کوکوین
COTI / USDT
$ 0.453294 0.45333900 USDT 4.61 M (0.21%) 55.72 K (0.07%)
42.653 K
13.066 K
28 مهر 1400 - 06:06
کوکوین
کوکوین
COTI / BTC
$ 0.452318 0.0000070800 BTC 628.37 K (0.03%) 52.09 K (0.06%)
37.209 K
14.880 K
28 مهر 1400 - 06:06
کوین بیس پرو
کوین بیس پرو
COTI / USDT
$ 0.487200 0.48720000 USDT 7.26 M (0.18%) 218.64 K (0.06%)
98.272 K
120.367 K
28 مهر 1400 - 05:48
کوین دی سی اکس
کوین دی سی اکس
COTI / USDT
$ 0.484995 0.48520000 USDT 28.72 M (1.86%) 692.60 K (1.46%)
451.150 K
241.451 K
28 مهر 1400 - 06:06
کوین دی سی اکس
کوین دی سی اکس
COTI / BTC
$ 0.485145 0.0000076000 BTC 6.18 M (0.4%) 271.16 K (0.57%)
142.647 K
128.517 K
28 مهر 1400 - 06:06
کوین دی سی اکس
کوین دی سی اکس
COTI / BNB
$ 0.486533 0.00100430 BNB 589.49 K (0.04%) 96.51 K (0.2%)
75.748 K
20.760 K
28 مهر 1400 - 06:06
کوینکس
کوینکس
COTI / USDT
$ 0.485240 0.48530000 USDT 102.89 K (0.12%) 37.33 K (0.31%)
17.638 K
19.689 K
28 مهر 1400 - 06:30
گیت دات آی او
گیت دات آی او
COTI / USDT
$ 0.483969 0.48386000 USDT 268.97 K (0.02%) 486.54 K (0.32%)
349.956 K
136.588 K
28 مهر 1400 - 06:32
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی