کورگی ان اف تی گیم

CorgiNFTGame
نرخ فعلی:: 0.122200 0.01
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.122200 0.01

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.122200 0.01

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کورگی ان اف تی گیم

در حال حاضر قیمت کورگی ان اف تی گیم چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کورگی ان اف تی گیم 0.1222 دلار می باشد

قیمت کورگی ان اف تی گیم روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کورگی ان اف تی گیم روز گذشته برابر با 0.122188 دلار بود

قیمت کورگی ان اف تی گیم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کورگی ان اف تی گیم نسبت به روز گذشته 0 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت کورگی ان اف تی گیم در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کورگی ان اف تی گیم برابر با 0.122187 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کورگی ان اف تی گیم به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.122207 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کورگی ان اف تی گیم به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.122173 دلار

قیمت کورگی ان اف تی گیم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کورگی ان اف تی گیم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 21 دی 1400  با رقم 0.160707 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 23.96 درصدی یا 0.038507 دلار کورگی ان اف تی گیم نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کورگی ان اف تی گیم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کورگی ان اف تی گیم در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 27 آذر 1400  با رقم 0.355557 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 65.63  درصدی یا 0.233357 دلار کورگی ان اف تی گیم نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کورگی ان اف تی گیم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کورگی ان اف تی گیم در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 3 آبان 1400  با رقم 0.146416 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 16.53 درصدی یا 0.024216 دلار کورگی ان اف تی گیم نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کورگی ان اف تی گیم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کورگی ان اف تی گیم در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 3 آبان 1400  با رقم 0.146416 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 16.53 درصدی یا 0.024216 دلار کورگی ان اف تی گیم نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کورگی ان اف تی گیم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کورگی ان اف تی گیم در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 3 آبان 1400  با رقم 0.146416 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 16.53 درصدی یا 0.024216 دلار کورگی ان اف تی گیم نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کورگی ان اف تی گیم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کورگی ان اف تی گیم برابر است با 0.486264 دلار که در تاریخ چهارشنبه 17 آذر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کورگی ان اف تی گیم چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کورگی ان اف تی گیم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.354808 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کورگی ان اف تی گیم چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 27 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به کورگی ان اف تی گیم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 65.63 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کورگی ان اف تی گیم چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 3 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کورگی ان اف تی گیم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 16.53 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کورگی ان اف تی گیم چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 3 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کورگی ان اف تی گیم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  16.53 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کورگی ان اف تی گیم چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 3 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کورگی ان اف تی گیم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 16.53 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کورگی ان اف تی گیم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.82  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کورگی ان اف تی گیم، 65.63 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کورگی ان اف تی گیم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کورگی ان اف تی گیم، 65.63 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کورگی ان اف تی گیم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کورگی ان اف تی گیم،  65.63 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کورگی ان اف تی گیم نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 7.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کورگی ان اف تی گیم،  65.63 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کورگی ان اف تی گیم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 15.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کورگی ان اف تی گیم،  65.63 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کورگی ان اف تی گیم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 3.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کورگی ان اف تی گیم،  65.63 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کورگی ان اف تی گیم نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 18.91 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کورگی ان اف تی گیم،  65.63 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کورگی ان اف تی گیم

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین