کوروکس سی آر وی

Convex CRV
نرخ فعلی:: 2.69 2.67
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 2.69 2.67

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 2.69 2.67

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کوروکس سی آر وی

در حال حاضر قیمت کوروکس سی آر وی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کوروکس سی آر وی 2.69 دلار می باشد

قیمت کوروکس سی آر وی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کوروکس سی آر وی روز گذشته برابر با 2.66 دلار بود

قیمت کوروکس سی آر وی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کوروکس سی آر وی نسبت به روز گذشته 0.03 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت کوروکس سی آر وی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کوروکس سی آر وی برابر با 2.62 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کوروکس سی آر وی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2.74 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کوروکس سی آر وی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2.53 دلار

قیمت کوروکس سی آر وی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کوروکس سی آر وی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 2 بهمن 1400  با رقم 2.76 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.53 درصدی یا 0.07 دلار کوروکس سی آر وی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کوروکس سی آر وی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کوروکس سی آر وی در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 8 دی 1400  با رقم 4.78 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 43.72  درصدی یا 2.09 دلار کوروکس سی آر وی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کوروکس سی آر وی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کوروکس سی آر وی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 آبان 1400  با رقم 4.544766 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 40.81 درصدی یا 1.854766 دلار کوروکس سی آر وی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کوروکس سی آر وی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کوروکس سی آر وی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 7 مرداد 1400  با رقم 1.522896 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 76.63 درصدی یا 1.167104 دلار کوروکس سی آر وی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کوروکس سی آر وی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کوروکس سی آر وی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 16 خرداد 1400  با رقم 2.474287 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 8.71 درصدی یا 0.215713 دلار کوروکس سی آر وی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کوروکس سی آر وی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کوروکس سی آر وی برابر است با 6.24 دلار که در تاریخ دوشنبه 13 دی 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کوروکس سی آر وی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کوروکس سی آر وی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 6.993007 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کوروکس سی آر وی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 8 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به کوروکس سی آر وی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 43.72 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کوروکس سی آر وی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کوروکس سی آر وی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 40.81 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کوروکس سی آر وی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 7 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به کوروکس سی آر وی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  76.63 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کوروکس سی آر وی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 16 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به کوروکس سی آر وی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 8.71 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کوروکس سی آر وی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.4  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوروکس سی آر وی، 43.72 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کوروکس سی آر وی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.94 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوروکس سی آر وی، 43.72 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کوروکس سی آر وی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوروکس سی آر وی،  43.72 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کوروکس سی آر وی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 23.1 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوروکس سی آر وی،  43.72 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کوروکس سی آر وی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 36.27 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوروکس سی آر وی،  43.72 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کوروکس سی آر وی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 41.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوروکس سی آر وی،  43.72 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کوروکس سی آر وی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 49.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوروکس سی آر وی،  43.72 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کوروکس سی آر وی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین