کانتراکوین

CONTRACOIN
نرخ فعلی:: 0.273398 3.79
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.273398 3.79

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.273398 3.79

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کانتراکوین

در حال حاضر قیمت کانتراکوین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کانتراکوین 0.273398 دلار می باشد

قیمت کانتراکوین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کانتراکوین روز گذشته برابر با 0.264545 دلار بود

قیمت کانتراکوین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کانتراکوین نسبت به روز گذشته 0.0089 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت کانتراکوین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کانتراکوین برابر با 0.26312 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کانتراکوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.276591 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کانتراکوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.262833 دلار

قیمت کانتراکوین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کانتراکوین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 1 بهمن 1400  با رقم 0.275672 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.82 درصدی یا 0.002274 دلار کانتراکوین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کانتراکوین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کانتراکوین در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 7 دی 1400  با رقم 0.254579 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 7.39  درصدی یا 0.018819 دلار کانتراکوین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کانتراکوین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کانتراکوین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 0.247889 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 10.29 درصدی یا 0.025509 دلار کانتراکوین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کانتراکوین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کانتراکوین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 6 مرداد 1400  با رقم 0.192185 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 42.25 درصدی یا 0.081213 دلار کانتراکوین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کانتراکوین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کانتراکوین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 9 بهمن 1399  با رقم 0.486627 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 43.81 درصدی یا 0.213229 دلار کانتراکوین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کانتراکوین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کانتراکوین برابر است با 2.07605 دلار که در تاریخ شنبه 30 فروردین 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کانتراکوین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کانتراکوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 7.605981 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کانتراکوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 7 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به کانتراکوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 7.39 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کانتراکوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کانتراکوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 10.29 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کانتراکوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 6 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به کانتراکوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  42.25 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کانتراکوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 9 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به کانتراکوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 43.81 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کانتراکوین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 3.64  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کانتراکوین، 7.39 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کانتراکوین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.11 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کانتراکوین، 7.39 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کانتراکوین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کانتراکوین،  7.39 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کانتراکوین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 22.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کانتراکوین،  7.39 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کانتراکوین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 34.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کانتراکوین،  7.39 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کانتراکوین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 40 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کانتراکوین،  7.39 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کانتراکوین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 48.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کانتراکوین،  7.39 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کانتراکوین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین