کامپاند یو اس دی کوین

Compound USD Coin
نرخ فعلی:: 0.022480 0.1
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.022480 0.1

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.022480 0.1

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کامپاند یو اس دی کوین

در حال حاضر قیمت کامپاند یو اس دی کوین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کامپاند یو اس دی کوین 0.02248 دلار می باشد

قیمت کامپاند یو اس دی کوین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کامپاند یو اس دی کوین روز گذشته برابر با 0.022459 دلار بود

قیمت کامپاند یو اس دی کوین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کامپاند یو اس دی کوین نسبت به روز گذشته 0 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت کامپاند یو اس دی کوین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کامپاند یو اس دی کوین برابر با 0.022455 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کامپاند یو اس دی کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.022485 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کامپاند یو اس دی کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.022455 دلار

قیمت کامپاند یو اس دی کوین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کامپاند یو اس دی کوین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 26 دی 1400  با رقم 0.022455 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.11 درصدی یا 0.000025 دلار کامپاند یو اس دی کوین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کامپاند یو اس دی کوین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کامپاند یو اس دی کوین در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 2 دی 1400  با رقم 0.022415 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.28  درصدی یا 0.000065 دلار کامپاند یو اس دی کوین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کامپاند یو اس دی کوین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کامپاند یو اس دی کوین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 1 آبان 1400  با رقم 0.022286 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.87 درصدی یا 0.000194 دلار کامپاند یو اس دی کوین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کامپاند یو اس دی کوین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کامپاند یو اس دی کوین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 1 مرداد 1400  با رقم 0.022093 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.75 درصدی یا 0.000387 دلار کامپاند یو اس دی کوین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کامپاند یو اس دی کوین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کامپاند یو اس دی کوین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 4 بهمن 1399  با رقم 0.021493 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.59 درصدی یا 0.000987 دلار کامپاند یو اس دی کوین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کامپاند یو اس دی کوین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کامپاند یو اس دی کوین برابر است با 0.022488 دلار که در تاریخ سه شنبه 25 خرداد 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کامپاند یو اس دی کوین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کامپاند یو اس دی کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.004452 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کامپاند یو اس دی کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 2 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به کامپاند یو اس دی کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.28 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کامپاند یو اس دی کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 1 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کامپاند یو اس دی کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.87 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کامپاند یو اس دی کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 1 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به کامپاند یو اس دی کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  1.75 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کامپاند یو اس دی کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 4 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به کامپاند یو اس دی کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.59 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کامپاند یو اس دی کوین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.47  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کامپاند یو اس دی کوین، 0.28 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کامپاند یو اس دی کوین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کامپاند یو اس دی کوین، 0.28 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کامپاند یو اس دی کوین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کامپاند یو اس دی کوین،  0.28 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کامپاند یو اس دی کوین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 28.28 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کامپاند یو اس دی کوین،  0.28 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کامپاند یو اس دی کوین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 37.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کامپاند یو اس دی کوین،  0.28 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کامپاند یو اس دی کوین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 40.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کامپاند یو اس دی کوین،  0.28 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کامپاند یو اس دی کوین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 41.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کامپاند یو اس دی کوین،  0.28 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کامپاند یو اس دی کوین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین