CommunityGeneration

CommunityGeneration
نرخ فعلی:: 0.00055948 1.18
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.00055948 1.18
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.00055948 1.18
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۹:۵۵:۲۴

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.00055948
قیمت ریالی 100
بالاترین قیمت روز 0.00057996
پایین ترین قیمت روز 0.00054685
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار 0.00056609
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۹:۵۵:۲۴
نرخ روز گذشته 0.00056609
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 1.18%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته -
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
9,418,359 ریال
سکه
9,245,505 ریال
دلار
9,277,960 ریال
یورو
9,203,494 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0005 1,368.0661% 1400/02/18
یک ماه 0.0005 514.8808% 1399/03/04
شش ماه 0.0005 514.8808% 1399/03/04
یک سال 0.0005 488.8024% 1399/02/26
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 9.76

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 9.91
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 7.45

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
حمایت 2 (S2) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
حمایت 1 (S1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
نقطه پیوت (PP) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
مقاومت 1 (R1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
مقاومت 2 (R2) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
مقاومت 3 (R3) 0.00 0.00 0.00 0.00 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/20 0.0000 0.0000 0.0006 0.0006 1,362.05% 0.0005
1400/02/19 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.26% 0
1400/02/18 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1,372.53% 0.0005
1400/02/17 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 1.82% 0
1400/02/16 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.34% 0
1400/02/15 0.0006 0.0000 0.0006 0.0006 530.07% 0.0005
1399/03/4 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 4.03% 0
1399/02/27 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.38% 0
1399/02/26 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 4.08% 0
1399/02/19 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 1.24% 0
1399/02/18 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 5.19% 0
1399/02/17 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 4.23% 0
1399/02/16 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.69% 0
1399/02/15 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.28% 0
1399/02/12 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 2.17% 0
1399/02/11 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.54% 0
1399/02/10 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 12.30% 0
1399/02/9 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.38% 0
1399/02/8 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 1.60% 0
1399/02/7 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.09% 0
1399/02/6 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.54% 0
1399/02/5 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 6.35% 0
1399/02/4 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.84% 0
1399/02/3 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.24% 0
1399/02/1 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.24% 0
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.00055948 19:55:24 - 0.43% - 1.18%
0.00056191 19:39:33 - 0.82% - 0.74%
0.00056654 19:24:33 - 0.43% - 0.08%
0.00056895 19:09:28 - 0.12% - 0.51%
0.00056827 18:55:08 - 0.09% - 0.39%
0.00056876 18:39:34 - 0.71% - 0.47%
0.00056474 18:23:32 - 0.86% - 0.24%
0.00055995 18:09:35 - 0.49% - 1.10%
0.00056272 17:56:48 - 0.25% - 0.60%
0.00056413 17:39:39 - 0.25% - 0.35%
0.00056553 17:26:35 - 0.26% - 0.10%
0.00056700 17:11:34 - 0.27% - 0.16%
0.00056545 16:54:36 - 0.03% - 0.11%
0.00056561 16:42:20 - 0.17% - 0.08%
0.00056464 16:24:47 - 0.31% - 0.26%
0.00056288 16:09:45 - 0.15% - 0.57%
0.00056204 15:56:37 - 0.05% - 0.72%
0.00056175 15:39:35 - 0.05% - 0.77%
0.00056148 15:23:52 - 0.61% - 0.82%
0.00056488 15:08:47 - 0.15% - 0.21%
0.00056404 14:55:45 - 0.99% - 0.36%
0.00056963 14:39:48 - 0.34% - 0.63%
0.00057156 14:24:58 - 0.36% - 0.97%
0.00056953 14:09:20 - 0.02% - 0.61%
0.00056967 13:56:36 - 0.01% - 0.63%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی