CoinMetro Token

CoinMetro Token
نرخ فعلی:: 0.354542 1.38
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.354542 1.38
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.354542 1.38
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۷:۰۴:۴۲

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.354542
قیمت ریالی 86,300
بالاترین قیمت روز 0.357152
پایین ترین قیمت روز 0.349641
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار 0.349831
زمان ثبت آخرین نرخ ۰۷:۰۴:۴۲
نرخ روز گذشته 0.349732
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 1.38%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0048
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
10,351,465 ریال
سکه
10,360,612 ریال
دلار
10,107,873 ریال
یورو
9,996,468 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0139 3.7726% 1400/03/20
یک ماه 0.0463 11.5549% 1400/02/27
شش ماه 0.3301 1,348.1978% 1399/03/04
یک سال 0.3301 1,348.1978% 1399/03/04
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.35
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.35
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.34
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.33
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.29
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.21
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.14

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.35
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.35
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.34
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.34
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.32
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.17
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.10

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.34 0.34 0.34 0.33 -
حمایت 2 (S2) 0.34 0.34 0.34 0.34 -
حمایت 1 (S1) 0.35 0.35 0.34 0.34 0.35
نقطه پیوت (PP) 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
مقاومت 1 (R1) 0.35 0.35 0.36 0.35 0.35
مقاومت 2 (R2) 0.36 0.35 0.36 0.35 -
مقاومت 3 (R3) 0.36 0.36 0.36 0.36 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/03/26 0.3563 0.3478 0.3613 0.3502 0.07% 0.0003
1400/03/25 0.3731 0.3504 0.3737 0.3504 4.32% 0.0151
1400/03/24 0.3758 0.3517 0.3920 0.3656 2.80% 0.0102
1400/03/23 0.3547 0.3547 0.3967 0.3758 6.53% 0.023
1400/03/22 0.3969 0.3513 0.3969 0.3528 10.82% 0.0382
1400/03/21 0.3601 0.3534 0.3968 0.3910 6.11% 0.0225
1400/03/20 0.3263 0.3251 0.3710 0.3684 11.60% 0.0383
1400/03/19 0.3176 0.3132 0.3335 0.3301 5.95% 0.0185
1400/03/18 0.3365 0.3112 0.3483 0.3116 7.52% 0.0234
1400/03/17 0.3425 0.3308 0.3559 0.3350 2.22% 0.0074
1400/03/16 0.3418 0.3372 0.3504 0.3425 0.71% 0.0024
1400/03/15 0.3319 0.3292 0.3704 0.3401 3.10% 0.0102
1400/03/14 0.3226 0.3195 0.3332 0.3298 2.10% 0.0068
1400/03/13 0.3200 0.3200 0.3276 0.3230 1.54% 0.0049
1400/03/12 0.3222 0.3111 0.3265 0.3182 1.54% 0.0049
1400/03/11 0.3216 0.3093 0.3289 0.3231 0.15% 0.0005
1400/03/10 0.3349 0.2804 0.3354 0.3226 3.96% 0.0128
1400/03/9 0.3299 0.3189 0.3466 0.3353 2.74% 0.009
1400/03/8 0.3626 0.3232 0.3660 0.3264 - 0
1400/03/7 0.3893 0.3589 0.4011 0.3626 - 0
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.354542 07:04:42 0.0001 0.03% 0.0048 1.38%
0.354436 06:43:56 - 0.01% 0.0047 1.35%
0.354403 06:23:51 - 0.01% 0.0047 1.34%
0.354435 06:10:37 - - 0.0047 1.34%
0.354426 06:05:27 - 0.01% 0.0047 1.34%
0.354398 05:47:38 - - 0.0047 1.33%
0.354405 05:43:56 0.0026 0.73% 0.0047 1.34%
0.356998 05:24:24 0.0001 0.02% 0.0073 2.08%
0.356926 05:07:01 0.0002 0.06% 0.0072 2.06%
0.357131 04:51:30 - 0.01% 0.0074 2.12%
0.357087 04:45:09 0.0002 0.05% 0.0074 2.10%
0.356907 04:22:57 0.0002 0.04% 0.0072 2.05%
0.357062 04:05:54 0.0001 0.02% 0.0073 2.10%
0.356995 03:44:29 0.0002 0.04% 0.0073 2.08%
0.357152 03:25:23 - 0.01% 0.0074 2.12%
0.357132 03:08:28 - - 0.0074 2.12%
0.357135 03:02:00 0.001 0.29% 0.0074 2.12%
0.356112 02:44:26 0.0033 0.94% 0.0064 1.82%
0.352805 02:27:11 - 0.01% 0.0031 0.88%
0.352781 02:13:20 0.0005 0.15% 0.003 0.87%
0.352257 01:47:49 0.0012 0.34% 0.0025 0.72%
0.351054 01:27:23 0.0014 0.40% 0.0013 0.38%
0.349641 01:09:53 0.0002 0.05% 0.0001 0.03%
0.349831 00:45:59 - - 0.0001 0.03%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی