Coineal Token

Coineal Token
نرخ فعلی:: 0.019362 0.79
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.019362 0.79
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.019362 0.79
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۹:۳۹:۲۰

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.019362
قیمت ریالی 4,800
بالاترین قیمت روز 0.019668
پایین ترین قیمت روز 0.019094
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار 0.019514
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۹:۳۹:۲۰
نرخ روز گذشته 0.019514
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.79%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0002
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
8,899,201 ریال
سکه
8,963,585 ریال
دلار
9,094,084 ریال
یورو
9,167,100 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0004 1.8702% 1400/02/17
یک ماه 0.0161 488.7898% 1399/03/04
شش ماه 0.0161 488.7898% 1399/03/04
یک سال 0.0177 1,061.8432% 1399/02/25
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.00

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.01
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.01
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.00

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.01 0.01 0.01 0.01 -
حمایت 2 (S2) 0.01 0.01 0.01 0.01 -
حمایت 1 (S1) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
نقطه پیوت (PP) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
مقاومت 1 (R1) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
مقاومت 2 (R2) 0.01 0.01 0.02 0.02 -
مقاومت 3 (R3) 0.02 0.01 0.02 0.02 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/20 0.0197 0.0196 0.0201 0.0196 0.90% 0.0002
1400/02/19 0.0200 0.0195 0.0201 0.0198 1.40% 0.0003
1400/02/18 0.0197 0.0196 0.0201 0.0200 1.52% 0.0003
1400/02/17 0.0197 0.0197 0.0197 0.0197 0.07% 0
1400/02/16 0.0190 0.0181 0.0200 0.0197 3.80% 0.0007
1400/02/15 0.0188 0.0180 0.0191 0.0190 478.45% 0.0157
1399/03/4 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 87.37% 0.0015
1399/02/30 0.0017 0.0017 0.0018 0.0018 0.40% 0
1399/02/29 0.0018 0.0017 0.0018 0.0017 0.63% 0
1399/02/27 0.0018 0.0017 0.0018 0.0017 1.21% 0
1399/02/26 0.0016 0.0016 0.0018 0.0018 5.50% 0.0001
1399/02/25 0.0015 0.0015 0.0018 0.0017 25.85% 0.0003
1399/02/24 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 2.82% 0
1399/02/23 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.31% 0
1399/02/22 0.0012 0.0012 0.0013 0.0013 3.95% 0
1399/02/21 0.0013 0.0012 0.0013 0.0012 7.14% 0.0001
1399/02/20 0.0012 0.0012 0.0013 0.0013 7.41% 0.0001
1399/02/19 0.0011 0.0011 0.0012 0.0012 11.51% 0.0001
1399/02/18 0.0012 0.0011 0.0012 0.0011 2.98% 0
1399/02/17 0.0012 0.0011 0.0013 0.0011 6.45% 0.0001
1399/02/16 0.0011 0.0011 0.0012 0.0012 5.17% 0.0001
1399/02/15 0.0012 0.0011 0.0012 0.0012 5.27% 0.0001
1399/02/14 0.0013 0.0012 0.0013 0.0012 4.48% 0.0001
1399/02/13 0.0013 0.0012 0.0013 0.0013 1.01% 0
1399/02/12 0.0013 0.0012 0.0013 0.0013 1.01% 0
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.019362 19:39:20 0.0001 0.52% 0.0002 0.79%
0.019463 19:24:20 - 0.21% 0.0001 0.26%
0.019503 19:09:18 - 0.20% - 0.06%
0.019464 18:54:57 - 0.06% 0.0001 0.26%
0.019476 18:39:22 0.0001 0.35% - 0.20%
0.019409 18:23:42 - 0.18% 0.0001 0.54%
0.019374 17:39:29 - 0.01% 0.0001 0.72%
0.019376 17:26:23 - 0.12% 0.0001 0.71%
0.019400 17:11:15 - 0.02% 0.0001 0.59%
0.019403 16:54:25 - 0.10% 0.0001 0.57%
0.019383 16:24:37 - 0.12% 0.0001 0.68%
0.019359 16:09:31 - 0.12% 0.0002 0.80%
0.019335 15:56:21 - 0.01% 0.0002 0.93%
0.019336 15:23:44 0.0001 0.34% 0.0002 0.92%
0.019402 15:08:32 - 0.01% 0.0001 0.58%
0.019401 14:55:33 0.0001 0.54% 0.0001 0.58%
0.019505 14:24:43 - 0.13% - 0.05%
0.019479 14:09:04 - 0.02% - 0.18%
0.019475 13:24:30 - 0.13% - 0.20%
0.019449 13:09:28 - 0.19% 0.0001 0.33%
0.019486 12:56:08 - 0.19% - 0.14%
0.019523 12:41:18 - 0.08% - 0.05%
0.019507 12:25:15 - 0.10% - 0.04%
0.019527 12:10:42 - 0.25% - 0.07%
0.019478 11:42:23 - 0.16% - 0.18%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی